Độ tuổi gặp đại hạn của 12 con giáp

12 con giáp sẽ gặp đại hạn ở độ tuổi nào? Đã là con người, ai cũng phải trải qua hết quy trình tiến độ sung sướng – khó khăn vất vả. Vậy

Vẫn biết sướng khổ là do sự cố gắng của từng người nhưng rồi cũng chẳng tránh được một phần ảnh hưởng của số phận. Đến thời điểm là năm bản mệnh, năm xung khắc, phạm Thái Tuế 12 con giáp sẽ luôn gặp xui xẻo đủ đường làm gì cũng gặp vận đen. Số trời đã định, nếu không thể thay đổi thì mọi người cần đọc để tránh.Vẫn biết sướng khổ là do sự cố gắng của từng người nhưng rồi cũng chẳng tránh được một phần tác động ảnh hưởng của số phận. Đến thời gian là năm bản mệnh, năm xung khắc, phạm Thái Tuế 12 con giáp sẽ luôn gặp rủi ro xấu đủ đường làm gì cũng gặp vận đen. Số trời đã định, nếu không hề biến hóa thì mọi người cần đọc để tránh .

1. Tuổi Tý

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm tuổi chính mình, vì năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này vận thế vô cùng bấp bênh, làm việc không thuận lợi, đại tài không đến, tiểu tài tiêu tán. Khi đó, họ cần sự trợ giúp của quý nhân tuổi Sửu, Thìn, Thân. Tuổi Tú tương khắc với tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi nên:này chính là năm tuổi chính mình, vì năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này vận thế vô cùng bấp bênh, thao tác không thuận tiện, đại tài không đến, tiểu tài tiêu tán. Khi đó, họ cần sự trợ giúp của quý nhân tuổi Sửu, Thìn, Thân. Tuổi Tú kìm hãm với tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi nên :

Tuổi Tý gặp năm Sửu: vì tuổi Tý với tuổi Sửu sẽ phạm phải tam giả vận thế khiến tài vận rất kém.Tuổi Tý gặp năm Sửu : vì tuổi Tý với tuổi Sửu sẽ phạm phải tam giả vận thế khiến tài vận rất kém .

Tuổi Tý gặp năm Ngọ: vận tình cảm sẽ gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Tý gặp năm Ngọ : vận tình cảm sẽ lồi lõm, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuổi Tý gặp năm Mùi: vận tình cảm cũng thường không thuận, sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.Tuổi Tý gặp năm Mùi : vận tình cảm cũng thường không thuận, sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi .

2. Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đến tuổi 27 và 29 tương xung với Thái tuế, sự nghiệp gặp trở ngại lớn, dễ xung đột với người thân và người yêu, có thể chịu nỗi khổ chia ly. Để giảm thiểu kiếp số này, họ nên gặp người tuổi Dậu, Tý, Tỵ. Tuổi Sửu tương khắc với tuổi Tý, tuổi Mùi, tuổi Ngọ nên:Tuổi Sửu đến tuổi 27 và 29 tương xung với Thái tuế, sự nghiệp gặp trở ngại lớn, dễ xung đột với người thân trong gia đình và tình nhân, hoàn toàn có thể chịu nỗi khổ chia tay. Để giảm thiểu kiếp số này, họ nên gặp người tuổi Dậu, Tý, Tỵ. Tuổi Sửu khắc chế với tuổi Tý, tuổi Mùi, tuổi Ngọ nên :

Tuổi Sửu gặp năm Tý: vì tuổi Tý với tuổi Sửu sẽ phạm phải tam giả vận thế khiến tài vận rất kém.Tuổi Sửu gặp năm Tý : vì tuổi Tý với tuổi Sửu sẽ phạm phải tam giả vận thế khiến tài vận rất kém .

Tuổi Sửu gặp năm Mùi: vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Sửu gặp năm Mùi : vận tình cảm thường gồ ghề, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuổi Sửu gặp năm Ngọ: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.Tuổi Sửu gặp năm Ngọ : vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi .

3. Tuổi Dần

Tuổi Dần vào năm 36 tuổi và 39 tuổi họ cần đặc biệt chú ý, nhẹ thì tổn thất tài sản, nặng thì vợ chồng mâu thuẫn, gia đình gặp biến cố, tai nạn trùng trùng.Tuổi Dần vào năm 36 tuổi và 39 tuổi họ cần đặc biệt quan trọng quan tâm, nhẹ thì tổn thất gia tài, nặng thì vợ chồng xích míc, mái ấm gia đình gặp biến cố, tai nạn đáng tiếc trùng trùng .

Nhờ người tuổi Ngọ hoặc Tuất, họ có thể hóa giải một phần vận thế không tốt. Tuổi Dần tương khắc với tuổi tuổi Hợi, tuổi Thân, tuổi Tỵ nên:Nhờ người tuổi Ngọ hoặc Tuất, họ hoàn toàn có thể hóa giải một phần vận thế không tốt. Tuổi Dần khắc chế với tuổi tuổi Hợi, tuổi Thân, tuổi Tỵ nên :

Tuổi Dần gặp năm Hợi: Tuổi Dần với Tuổi Hợi phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.Tuổi Dần gặp năm Hợi : Tuổi Dần với Tuổi Hợi phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém .

Tuổi Dần gặp năm Thân: vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Dần gặp năm Thân : vận tình cảm thường lồi lõm, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuổi Dần gặp năm Tỵ: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.Tuổi Dần gặp năm Tỵ : vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi .

4. Tuổi Mão

Tuổi Mão vào thời điểm 30 và 37 tuổi, tổng thể mọi mặt đều không tốt, vô cùng xui xẻo, sự nghiệp, hôn nhân và sức khỏe đều gặp vấn đề, vậy nên họ cần phải cẩn thận.Tuổi Mão vào thời gian 30 và 37 tuổi, toàn diện và tổng thể mọi mặt đều không tốt, vô cùng rủi ro xấu, sự nghiệp, hôn nhân gia đình và sức khỏe thể chất đều gặp yếu tố, vậy nên họ cần phải cẩn trọng .

Cách hóa giải vận kiếp này là mệnh chủ nên kết thân người tuổi Tuất, Hợi. Tuổi Mão tương khắc với tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thìn nên:Cách hóa giải vận kiếp này là mệnh chủ nên kết thân người tuổi Tuất, Hợi. Tuổi Mão kìm hãm với tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thìn nên :

Tuổi Mão gặp năm Tuất: vì Tuổi Mão với Tuổi Tuất sẽ phạm phải tam giả vận thế khiến tài vận rất kém.Tuổi Mão gặp năm Tuất : vì Tuổi Mão với Tuổi Tuất sẽ phạm phải tam giả vận thế khiến tài vận rất kém .

Tuổi Mão gặp năm Dậu: vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Mão gặp năm Dậu : vận tình cảm thường lồi lõm, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuổi Mão gặp năm Thìn: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.Tuổi Mão gặp năm Thìn : vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi .

5. Tuổi Thìn

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Thìn, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Thìn, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này toàn diện và tổng thể mọi mặt đều không tốt .

Tuổi Thìn thuộc Thổ, tương khắc Tuất, Sửu, vậy nên đến năm 30 và 33 tuổi chính là năm Tuất và Sửu, vận thế của họ đặc biệt xấu, chỉ cần trải qua hai năm này thì sẽ có sự thay đổi tót. Họ nên cùng người tuổi Dậu, Tý, Thân tạo nên Tam hợp Lục hợp để giảm bớt hung tinh Thái tuế.Tuổi Thìn thuộc Thổ, kìm hãm Tuất, Sửu, vậy nên đến năm 30 và 33 tuổi chính là năm Tuất và Sửu, vận thế của họ đặc biệt quan trọng xấu, chỉ cần trải qua hai năm này thì sẽ có sự đổi khác tót. Họ nên cùng người tuổi Dậu, Tý, Thân tạo nên Tam hợp Lục hợp để giảm bớt hung tinh Thái tuế .

6. Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thuộc Hỏa, họ phải trải qua hai lần kiếp số đặc biệt nặng là 21 tuổi và 39 tuổi, gia sản và hôn nhân đều xảy ra hiện tương xấu, họ cần khắc chế bản thân và tích cực giao lưu với người tuổi Sửu và Dậu. Tuổi Tỵ thường tương khắc Dần, Thân, hợi, vì vậy:Tuổi Tỵ thuộc Hỏa, họ phải trải qua hai lần kiếp số đặc biệt quan trọng nặng là 21 tuổi và 39 tuổi, gia tài và hôn nhân gia đình đều xảy ra hiện tương xấu, họ cần khắc chế bản thân và tích cực giao lưu với người tuổi Sửu và Dậu. Tuổi Tỵ thường tương khắc và chế ngự Dần, Thân, hợi, thế cho nên :

Tuổi Tỵ gặp năm Thân: vì Tuổi Tỵ với Tuổi Thân sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém.Tuổi Tỵ gặp năm Thân : vì Tuổi Tỵ với Tuổi Thân sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém .

Tuổi Tỵ gặp năm Hợi:: vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Tỵ gặp năm Hợi :: vận tình cảm thường gồ ghề, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuổi Tỵ gặp năm Dần: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Tỵ gặp năm Dần: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

7. Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thuộc Hỏa, họ an nhàn tiền vận, trung vận nhiều khổ cực. Đến năm 42 và 43 tuổi, mệnh chủ sẽ gặp kiếp số của mình, sự nghiệp và quan hệ gia đình luôn lục đục, vì tuổi tác khi đó đã cao nên họ cần khiêm nhường, và gặp người tuổi Dần, Mùi và Tuất để giảm nhẹ kiếp số. Vì tuổi Ngọ tương khắc với tuổi Mùi, Tý, Sửu, vì vậy:Tuổi Ngọ thuộc Hỏa, họ an nhàn tiền vận, trung vận nhiều khổ cực. Đến năm 42 và 43 tuổi, mệnh chủ sẽ gặp kiếp số của mình, sự nghiệp và quan hệ mái ấm gia đình luôn lục đục, vì tuổi tác khi đó đã cao nên họ cần khiêm nhường, và gặp người tuổi Dần, Mùi và Tuất để giảm nhẹ kiếp số. Vì tuổi Ngọ tương khắc và chế ngự với tuổi Mùi, Tý, Sửu, thế cho nên :

Tuổi Ngọ gặp năm Mùi: vì Tuổi Ngọ với Tuổi Mùi sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém.Tuổi Ngọ gặp năm Mùi : vì Tuổi Ngọ với Tuổi Mùi sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém .

Tuổi Ngọ gặp năm Tý: vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Ngọ gặp năm Tý : vận tình cảm thường gồ ghề, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuổi Ngọ gặp năm Sửu: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.Tuổi Ngọ gặp năm Sửu : vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi .

8. Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thuộc Thổ, đến năm 32 và 40 tuổi sẽ gặp vận kiếp của mình, đặc biệt là năm 32 tuổi, họ sẽ gặp nhiều tổn thất, bệnh tật liên miên. Bằng cách gặp con giáp tuổi Mão, Ngọ và Hợi, mệnh chủ có thể thuận lợi giảm nhẹ nguy cơ từ vận kiếp đem lại. Tuổi Mùi tương khắc với tuổi Sửu, Tý, vì vậy:Tuổi Mùi thuộc Thổ, đến năm 32 và 40 tuổi sẽ gặp vận kiếp của mình, đặc biệt quan trọng là năm 32 tuổi, họ sẽ gặp nhiều tổn thất, bệnh tật liên miên. Bằng cách gặp con giáp tuổi Mão, Ngọ và Hợi, mệnh chủ hoàn toàn có thể thuận tiện giảm nhẹ rủi ro tiềm ẩn từ vận kiếp đem lại. Tuổi Mùi khắc chế với tuổi Sửu, Tý, thế cho nên :

Tuổi Mùi gặp năm Sửu: vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Mùi gặp năm Sửu : vận tình cảm thường lồi lõm, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuổi Mùi gặp năm Tý: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.Tuổi Mùi gặp năm Tý : vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi .

9. Tuổi Thân

Tuổi Thân thuộc Kim, đến năm 39 và 42 tuổi họ sẽ gặp vận kiếp, nếu là người làm ăn dễ phá sản, đại nghiệp gặp nguy cơ, gia đình mâu thuẫn, tiểu nhân ám toán, chỉ cần qua khoảng thời gian này sẽ ổn định. Bát tự trụ năm Thân nên gặp người tuổi Thìn, Tý để giúp bản thân. Tuổi Thân tương khắc với tuổi Hợi, tuổi Dần, tuổi Tỵ, vì vậy:, nếu là người làm ăn dễ phá sản, đại nghiệp gặp rủi ro tiềm ẩn, mái ấm gia đình xích míc, tiểu nhân ám toán, chỉ cần qua khoảng chừng thời hạn này sẽ không thay đổi. Bát tự trụ năm Thân nên gặp người tuổi Thìn, Tý để giúp bản thân. Tuổi Thân tương khắc và chế ngự với tuổi Hợi, tuổi Dần, tuổi Tỵ, thế cho nên :

Tuổi Thân gặp năm Tỵ: vì Tuổi Thân với Tuổi Tỵ sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém.Tuổi Thân gặp năm Tỵ : vì Tuổi Thân với Tuổi Tỵ sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém .

Tuổi Thân gặp năm Dần: vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Thân gặp năm Dần : vận tình cảm thường nhấp nhô, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuổi Thân gặp năm Hợi: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.Tuổi Thân gặp năm Hợi : vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi .

10. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thuộc Kim, trong năm 30 và 37 tuổi sẽ đem đến tai kiếp cho họ, công việc không thuận, nhân duyên kém, việc làm ăn có biến cố, dễ mắc bệnh. Khi tiếp xúc với người tuổi Sửu, Thìn, Tỵ giảm nhẹ khí xấu. Tuổi Dậu tương khắc với tuổi Thìn, tuổi Mão, tuổi Tuất, vì vậy:Tuổi Dậu thuộc Kim, trong năm 30 và 37 tuổi sẽ đem đến tai kiếp cho họ, việc làm không thuận, nhân duyên kém, việc làm ăn có biến cố, dễ mắc bệnh. Khi tiếp xúc với người tuổi Sửu, Thìn, Tỵ giảm nhẹ khí xấu. Tuổi Dậu tương khắc và chế ngự với tuổi Thìn, tuổi Mão, tuổi Tuất, vì thế :

Tuổi Dậu gặp năm Thìn: vì Tuổi Thìn với Tuổi Dậu sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém.Tuổi Dậu gặp năm Thìn : vì Tuổi Thìn với Tuổi Dậu sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém .

Tuổi Dậu gặp năm Mão: vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Dậu gặp năm Mão : vận tình cảm thường nhấp nhô, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuổi Dậu gặp năm Tuất: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợiTuổi Dậu gặp năm Tuất : vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi

11. Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thuộc Thổ, trong năm 33 và 35 tuổi dễ phạm sai lầm, tin nhầm tiểu nhân, tâm tình bất an, hôn nhân có biến, sự nghiệp trắc trở. Khi đến thời điểm đó, mệnh chủ nên gặp người tuổi Dần, Mão, Ngọ tất sẽ có lợi. Tuổi Tuất tương khắc tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Dậu nên:Tuổi Tuất thuộc Thổ, trong năm 33 và 35 tuổi dễ phạm sai lầm đáng tiếc, tin nhầm tiểu nhân, tâm tình không an tâm, hôn nhân gia đình có biến, sự nghiệp trắc trở. Khi đến thời gian đó, mệnh chủ nên gặp người tuổi Dần, Mão, Ngọ tất sẽ có lợi. Tuổi Tuất tương khắc và chế ngự tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Dậu nên :

Tuổi Tuất gặp năm Mão: vì Tuổi Tuất với Tuổi Mão sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém.Tuổi Tuất gặp năm Mão : vì Tuổi Tuất với Tuổi Mão sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém .

Tuổi Tuất gặp năm Thìn: vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Tuất gặp năm Thìn : vận tình cảm thường nhấp nhô, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuối Tuất gặp năm Dậu: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.Tuối Tuất gặp năm Dậu : vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi .

12. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thuộc Thủy, đến năm 42 và 45 tuổi sẽ gặp vận kiếp của mình, khó khăn trùng trùng, phạm đào hoa, tỷ lệ bị lừa và bị thương rất lớn, tán sản. Vậy nên, họ cần làm bạn với người tuổi Mùi và Mão có lợi cho vận thế của bản thân. Tuổi Hợi tương khắc với tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Thân nên:Tuổi Hợi thuộc Thủy, đến năm 42 và 45 tuổi sẽ gặp vận kiếp của mình, khó khăn vất vả trùng trùng, phạm đào hoa, tỷ suất bị lừa và bị thương rất lớn, tán sản. Vậy nên, họ cần làm bạn với người tuổi Mùi và Mão có lợi cho vận thế của bản thân. Tuổi Hợi tương khắc và chế ngự với tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Thân nên :

Tuổi Hợi gặp năm Dần: vì Tuổi Hợi với Tuổi Dần sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém.Tuổi Hợi gặp năm Dần : vì Tuổi Hợi với Tuổi Dần sẽ phạm phải tam giả vận thế, tài vận rất kém .

Tuổi Hợi gặp năm Tỵ: vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.Tuổi Hợi gặp năm Tỵ : vận tình cảm thường gồ ghề, sự nghiệp dễ thất bại .

Tuổi Hợi gặp năm Thân: vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.Tuổi Hợi gặp năm Thân : vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi .

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)

http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/11/Ff2Ewe6QI0-480×360.jpg

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI ĐĂNG LIÊN QUAN

spot_img

BÀI ĐĂNG GẦN ĐÂY