Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9, 10, 11, 12 Năm 2023

Clip về Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9, 10, 11, 12 Năm 2023

Video nói về chủ đề tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt 2023,  ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2023 theo tuổi, tuổi kỷ tỵ có nên buôn bán năm 2023. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp 1 cách chi tiết nhé!Xem nhanh

Xem tuổi Kỷ Tỵ mở
hàng khai trương ngày nào tốt?

Xem ngày khai trương tuổi
Kỷ Tỵ trong năm 2023 theo tháng

Xem ngày khai trương hợp tuổi

imageimagetin tức của bạn

Ngày sinh dương lịch :

1989

Ngày sinh âm lịch :

1989 (năm Kỷ
Tỵ)

Cung :

Song Tử:Cung thứ: 3 trong
Hoàng Đạo

Ngũ hành :

Mộc

Mệnh :

Đại lâm Mộc ( Gỗ
trong rừng)

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9, 10, 11, 12 Năm 2022Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9, 10, 11, 12 Năm 2022

Xem ngày khai trương hợp tuổi tốt trong tháng 9 năm 2023

Thứ bảy3

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (8/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Chủ nhật4

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (9/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ hai5

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ tư7

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (12/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ bảy10

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Bính Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (15/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ năm15

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Tân Mùi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (20/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ sáu16

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (21/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ bảy17

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (22/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Chủ nhật18

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (23/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ hai19

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (24/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ năm22

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (27/8/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ hai26

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (1/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ tư28

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Giáp Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (3/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ năm29

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (4/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ sáu30

Tháng 9

 • Tức: Ngày: Bính Tuất, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (5/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt

Video nói về chủ đề tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt 2023, tuổi tỵ khai trương ngày nào tốt năm 2023, tuổi tỵ khai trương ngày nào tốt. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp 1 cách chi tiết nhé!Video nói về chủ đề tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt 2023, tuổi tỵ khai trương ngày nào tốt năm 2023, tuổi tỵ khai trương ngày nào tốt. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp 1 cách cụ thể nhé !

Xem ngày khai trương hợp tuổi tốt trong tháng 10 năm 2023

Thứ bảy1

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (6/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Chủ nhật2

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (7/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ tư5

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Tân Mão, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (10/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ sáu7

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (12/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ hai10

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Bính Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (15/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ ba11

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (16/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ tư12

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (17/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ năm13

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (18/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ sáu14

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Canh Tý, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (19/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ hai17

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Quý Mão, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (22/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ tư19

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (24/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ năm20

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (25/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ bảy22

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (27/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Chủ nhật23

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (28/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ hai24

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (29/9/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Tốt

Thứ tư26

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (2/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Chủ nhật30

Tháng 10

 • Tức: Ngày: Bính Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (6/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem ngày khai trương hợp tuổi tốt trong tháng 11 năm 2023

Thứ ba1

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (8/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ năm3

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (10/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ hai7

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (14/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ sáu11

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (18/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ bảy12

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (19/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Chủ nhật13

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (20/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ ba15

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (22/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ bảy19

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Bính Tý, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (26/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ tư23

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Canh Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (30/10/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ hai28

Tháng 11

 • Tức: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (5/11/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Xem ngày khai trương hợp tuổi tốt trong tháng 12 năm 2023

Thứ năm1

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (8/11/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ sáu2

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (9/11/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ bảy3

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Canh Dần, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (10/11/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ bảy10

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (17/11/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ ba13

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Canh Tý, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (20/11/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ tư14

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Tân Sửu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (21/11/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Thứ năm15

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (22/11/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ năm22

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (29/11/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ sáu23

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (1/12/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Tốt
Chủ nhật25

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (3/12/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt
Thứ ba27

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Giáp Dần, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (5/12/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
Tốt
Thứ tư28

Tháng 12

 • Tức: Ngày: Ất Mão, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (6/12/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Tốt

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9, 10, 11, 12 Năm 2022Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9, 10, 11, 12 Năm 2022

Trên đây là các thông tin về chọn ngày
tốt khai trương tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2/2023 thuộc danh
mục xem ngày tốt khai trương theo
tuổi.
Các kết quả phù hợp với nghi vấn: ngày khai
trương cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm 2023, trong tháng
9, 10, 11, 12/2023 tuổi Kỷ Tỵ khai trương ngày nào tốt?

Video nói về chủ đề ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2023 theo tuổi, tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt, tuổi kỷ tỵ có nên buôn bán năm 2023. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp 1 cách chi tiết nhé!

✅ Mọi người cũng xem : cách hóa giải bàn thờ cúng hướng ngũ quỷ

Video nói về chủ đề ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2023 theo tuổi, tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt, tuổi kỷ tỵ có nên kinh doanh năm 2023. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp 1 cách chi tiết cụ thể nhé !Key tương quan : xem ngày khai trương cho tuổi Kỷ Tỵ, tuổi Kỷ Tỵ khai trương ngày nào tốt., chọn ngày tốt khai trương tuổi Kỷ Tỵ 2023, Xem ngày khai trương tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 9 năm 2023, Xem ngày khai trương tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 10 năm 2023, xem ngày khai trương tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 11 năm 2023, xem ngày khai trương tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 12 năm 2023 .

Các câu hỏi về tuổi Kỷ Tỵ 1989

1989 bao nhiêu tuổi?

Sinh năm 1989 đến năm 2023 là 34 tuổi. Người sinh năm 1989 mệnh gì, tuổi gì, nam nữ sinh năm 1989 (từ 06/02/1989 đến 26/01/1990) mang mệnh Mộc: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già), cầm tinh tuổi con Rắn ( Kỷ Tỵ 1989 ).

xem thêmxem thêmXem chi tiết: Sinh Năm 1989 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi, Sinh Năm 1989 Mệnh Gì

Kỷ tỵ 1989 hợp màu gì?

Như đã nói ở trên, người tuổi Kỷ Tỵ phù hợp với màu đen, màu xanh dương, màu xanh lá cây cho nên các bạn cũng nên lựa chọn những đồng hồ theo những màu sắc này. Hình khối phong thủy của người tuổi Kỷ Tỵ (tức Đại Lâm Mộc) là hình chữ nhật, hình trụ tròn.

Xem chi tiết: Sinh năm 1989 hợp màu gì

Kỷ tỵ 1989 hợp số nào?

Theo phong thủy thì những số hợp với người tuổi Kỷ tỵ sẽ được phân theo 2 loại, đó chính là những số hợp với nam Kỷ tỵ và số hợp với nữ sinh năm 1989. Những con số hợp, mang lại may mắn tốt lành, mọi sự hanh thông cho nam Kỷ tỵ đó là các số 2, 5, 8, 9. Các số 1, 3, 4 chính là những số hợp tuổi với nữ sinh năm 1989.

Xem chi tiết: Sinh năm 1989 hợp số nào

Kỷ tỵ 1989 hợp hướng nào?

Chọn hướng nhà tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp nhất theo phong thủy.

Hướng Tây Bắc (Diên Niên): gia đình luôn hòa thuận, tài lộc đủ đầy. Hướng Đông Bắc (Sinh Khí): đường quan lộ thăng tiến, công thành danh toại. Hướng Tây Nam (Phục Vị): kiên định, vững vàng, gặp nhiều may mắn. Hướng Tây (Thiên Y): sức khỏe dẻo dai, tai qua nạn khỏi.

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9, 10, 11, 12 Năm 2022Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9, 10, 11, 12 Năm 2022

Kỷ tỵ 1989 hợp cây gì?

Cây phong thủy tuổi Kỷ Tỵ 1989.

Cây hợp với tuổi Kỷ Tỵ khá nhiều như: Cây Ngọc Bích, Tùng La Hán, Cây Ngọc Ngân, Cây Cau Tiểu Trâm, Cây Trầu Bà Đế Vương Xanh, Cây Vạn Niên Thanh, Cây Ngũ Gia Bì, Cây Kim Ngân, Cây Kim Tiền.

Tranh treo tường hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989 là tranh gì?

Hướng dẫn cách chọn tranh hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989.

Kỷ Tỵ treo được các bức tranh Rắn, Gà, Trâu, Khỉ. Tuyệt đối không treo tranh Hổ, lợn.

Hình xăm hợp với tuổi Kỷ Tỵ 1989?

Đó là các hình xăm về chủ đề con mèo, con trâu, con chó, con chó sói, con dê và con chuột, đại dương, biển cả, thuyền buồm, mỏ neo, cá chép xanh, con rồng, rồng nước, cây cối, cây trúc.

Xem chi tiết: List Xem cụ thể : List hình xăm hợp với tuổi Kỷ Tỵ 1989 giúp phát lộc phát lộc

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê 1989 khai trương ngày nào tốt? tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt, giờ tốt cho tuổi kỷ tỵ thời điểm ngày hôm nay, tuổi kỷ tỵ có nên kinh doanh năm 2023 ,hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ
giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết 1989
khai trương ngày nào tốt ! được mình và team xem xét cũng như tổng
hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết 1989 khai trương ngày nào tốt
Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài
viết 1989 khai trương ngày nào tốt rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ
sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về 1989 khai trương ngày nào tốt

Các hình ảnh về 1989 khai trương ngày nào tốt? tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt, giờ tốt cho tuổi kỷ tỵ thời điểm ngày hôm nay, tuổi kỷ tỵ có nên kinh doanh năm 2023 đang được Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư

Tham khảo báo cáo về 1989 khai trương ngày nào tốt tại
WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin chi tiết về khai trương ngày nào tốt
từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại? Nguồn Tin tại: tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt 2023, tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt, giờ tốt cho tuổi kỷ tỵ thời điểm ngày hôm nay, tuổi kỷ tỵ có nên kinh doanh năm 2023, tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt 2023, tuổi tỵ khai trương ngày nào tốt năm 2023, tuổi tỵ khai trương ngày nào tốt, xem ngày tốt cho tuổi kỷ tỵ 2023, ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2023 theo tuổi, tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt, tuổi kỷ tỵ có nên kinh doanh năm 2023, giờ tốt cho tuổi kỷ tỵ thời điểm ngày hôm nay, ngày tốt cho tuổi kỷ tỵ năm 2023, tuổi tân tỵ khai trương ngày nào tốt năm 2023, ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2023, tuổi tỵ hợp với ngày nào, tuổi kỷ tỵ hợp giờ nào, kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt 2023, tuổi tỵ hợp ngày nào, tuổi tỵ ngày nào tốt, ngày tốt tuổi tỵ năm 2023, ngày tốt cho tuổi kỷ tỵ tháng 8 năm 2023, tuổi kỷ tỵ năm 2023, tuổi kỷ tỵ tháng 9 năm 2023, tuổi kỷ tỵ, tuổi tỵ 1989, xem ngày khai trương kinh doanh tuổi kỷ tỵ, ngày kỷ tỵ, ngày tốt khai trương cho tuổi kỷ tỵ năm 2023, ngày đẹp khai trương tháng 9 năm 2023, xem ngày khai trương tháng 9, ngày tốt tháng 9 năm 2023 để khai trương, kỷ tỵ 2023, kỷ tỵ 1989, ngày đẹp, 10/11/2023 âm lịch, coi ngày tốt, khai trương ngày nào tốt 2023, ngày khai trương tốt tháng 9, tháng 9 ngày nào tốt để khai trương, năm 2023 tuổi kỷ tỵ, ngày khai trương tốt trong tháng 9, chọn ngày khai trương tháng 9 năm 2023, ngày tốt trong tháng 9 để khai trương, xem ngày tốt khai trương tháng 9, ngày tốt tháng 9 năm 2023 khai trương, ngày đẹp khai trương tháng 9 2023, ngày đẹp tháng 9 năm 2023 để khai trương, năm 2023 tuổi tỵ 1989 hợp màu gì, tuổi kỷ tỵ hợp màu gì 2023, ngày đẹp khai trương tháng 9/2023, tuổi kỷ tỵ 1989, tuổi kỷ tị, năm 1989 bao nhiêu tuổi

0/5

( 0 Reviews )

Bài viết Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9, 10, 11, 12 Năm 2023 thuộc chủ đề về Phong Thủy Tử
VI thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Https://blognvc.com/ tìm hiểu Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Tháng 9, 10, 11, 12 Năm 2023 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt Video nói về chủ đề tuổi kỷ tỵ khai trương ngày nào tốt 2023, ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2023 theo tuổi, tuổi kỷ tỵ có nên buôn bán năm 2023. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp 1 cách chi tiết nhé!. Người sinh năm 1989 mệnh gì, tuổi gì, nam nữ sinh năm 1989 (từ 06/02/1989 đến 26/01/1990) mang mệnh Mộc: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già), cầm tinh tuổi con Rắn ( Kỷ Tỵ 1989 ).Như đã nói ở trên, người tuổi Kỷ Tỵ phù hợp vớicho nên các bạn cũng nên lựa chọn những đồng hồ theo những màu sắc này. Hình khối phong thủy của người tuổi Kỷ Tỵ (tức Đại Lâm Mộc) là hình chữ nhật, hình trụ tròn.Theo phong thủy thì những số hợp với người tuổi Kỷ tỵ sẽ được phân theo 2 loại, đó chính là những số hợp với nam Kỷ tỵ và số hợp với nữ sinh năm 1989. Những con số hợp, mang lại may mắn tốt lành, mọi sự hanh thông cho nam Kỷ tỵ đó là các sốĐó là các hình xăm về chủ đềNếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê 1989 khai trương ngày nào tốt?hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết 1989 khai trương ngày nào tốt ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết 1989 khai trương ngày nào tốt Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết 1989 khai trương ngày nào tốt rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!Các hình ảnh về 1989 khai trương ngày nào tốt?đang được Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhéBạn nên xem thêm thông tin chi tiết về 1989 từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại? Nguồn Tin tại: https://topdoanhnghiepvn.com/ ? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://topdoanhnghiepvn.com/blog/ KEY: 1989 Khai Trương Ngày Nào Tốt,

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI ĐĂNG LIÊN QUAN

spot_img

BÀI ĐĂNG GẦN ĐÂY