Tuổi Giáp Tý Khai Trương Ngày Nào Tốt Năm 2023?

Tuổi Giáp Tý Khai Trương Ngày Nào Tốt Năm 2023 ?

Tuổi Giáp Tý khai trương ngày nào tốt trong 12 tháng năm 2023? Chọn ngày khai trương tốt cẩn thận, kỹ lưỡng giúp chủ kinh doanh tránh những vận rủi. Bên cạnh đó, nó giúp mang đến tài lộc, may mắn cho cửa hàng, doanh nghiệp. Hãy tham khảo ngay các ngày, giờ tốt theo từng tháng mà Phong Thủy Tam Nguyên cung cấp thông qua những chia sẻ chi tiết dưới đây nhé!

*Lưu ý: Bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

>>>> TÌM HIỂU CHI TIÊT TẠI: Xem ngày khai trương buôn bán, mở hàng tốt xấu 2023

1. Tháng 1 – Chọn ngày khai trương tốt cho tuổi Giáp Tý

Cùng tìm hiểu thêm ngày mở bán khai trương cho tuổi Giáp Tý tốt tháng 1/2023 sau đây .

Ngày Tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 10/1/2023 (Thứ hai)
Âm lịch : Ngày 8/11/2020
NNgày QUÝ HỢI, tháng TÂN SỬU, năm TÂN SỬU
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

2. Tuổi Giáp Tý khai trương ngày nào tốt trong tháng 2

Tháng 2/2023 có những ngày tốt nào để tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nên khai trương mở bán ?

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 8/2/2023 (Thứ ba)
Âm lịch : Ngày 8/1/2023
Ngày NHÂM THÌN, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦN
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

>>>> XEM THÊM: Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt năm 2023?

3. Ngày khai trương hợp tuổi Giáp Tý tháng 3

Bạn hãy tìm hiểu thêm những ngày tốt khai trương mở bán trong tháng 3/2023 sau nhé .

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 17/3/2023 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 15/2/2023
Ngày KỶ TỴ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 26/3/2023 (Thứ bảy)
Âm lịch : Ngày 24/2/2023
Ngày MẬU DẦN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

>>>> XEM NGAY: Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt năm 2023?

4. Xem ngày khai trương dành cho tuổi Giáp Tý tháng 4

Tháng 4 tuổi Giáp Tý mở bán khai trương ngày nào tốt trong năm 2023 ? Chi tiết theo dõi qua bảng thống kê sau :

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 2/4/2023 (Thứ bảy)
Âm lịch : Ngày 2/3/2023
Ngày ẤT DẬU, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 10/4/2023 (Chủ nhật)
Âm lịch : Ngày 10/3/2023
Ngày QUÝ TỴ, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 19/4/2023 (Thứ ba)
Âm lịch : Ngày 19/3/2023
Ngày NHÂM DẦN, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

>>>> THAM KHẢO THÊM: Ngày đẹp khai trương buôn bán, mở hàng tốt xấu 2023

5. Xem ngày khai trương tuổi Giáp Tý tháng 5

Tháng 5 có những ngày tốt nào mà bạn nên chọn để khai trương mở bán, kinh doanh cho tuổi Giáp Tý ?

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 12/5/2023 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 12/4/2023
Ngày ẤT SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 24/5/2023 (Thứ ba)
Âm lịch : Ngày 24/4/2023
Ngày ĐINH SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

6. Xem ngày khai trương hợp tuổi Giáp Tý tháng 6

Bảng sau là thống kê ngày tốt tuổi Giáp Tý nên mở bán khai trương. Bạn tìm hiểu thêm dưới đây nhé !

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 30/6/2023 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 2/6/2023
Ngày GIÁP DẦN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

7. Xem ngày khai trương tuổi Giáp Tý tháng 7

Tháng 7/2023 có những ngày tốt nào nên khai trương mở bán cho tuổi Giáp Tý ?

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 6/7/2023 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 8/6/2023
Ngày CANH THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 7/7/2023 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 9/6/2023
Ngày TÂN DẬU, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 13/7/2023 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 15/6/2023
Ngày ĐINH MÃO, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 15/7/2023 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 17/6/2023
Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 18/7/2023 (Thứ hai)
Âm lịch : Ngày 20/6/2023
Ngày NHÂM THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 19/7/2023 (Thứ ba)
Âm lịch : Ngày 21/6/2023
Ngày QUÝ DẬU, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 27/7/2023 (Thứ )
Âm lịch : Ngày 29/6/2023
Ngày TÂN TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

8. Ngày khai trương cho tuổi Giáp Tý vào Tháng 8

Tháng 8 năm 2023 không có ngày nào tốt để mở bán khai trương cho tuổi Giáp Tý. Những người tuổi Giáp Tý nên xem xét kỹ trước khi lựa chọn khai trương mở bán vào tháng 8 để việc làm ăn phát đạt và thịnh vượng .

9. Tháng 9/2023 – Ngày khai trương tốt dành cho tuổi Giáp Tý

Tháng 9 có những ngày nào tốt để bạn chọn mở bán khai trương năm 2023 ? Tham khảo ngay theo bảng dưới đây .

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 1/9/2023 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 6/8/2023
Ngày ĐINH TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch: Ngày 10/9/2023 (Thứ bảy)
Âm lịch : Ngày 15/8/2023
Ngày BÍNH DẦN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 16/9/2023 (Thứ sáu)
Âm lịch : Ngày 21/8/2023
Ngày NHÂM THÂN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 25/9/2023 (Chủ nhật)
Âm lịch : Ngày 30/8/2023
Ngày TÂN TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 29/9/2023 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 4/9/2023
Ngày ẤT DẬU, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

10. Xem ngày khai trường tốt tháng 10 của người Giáp Tý

Tháng 10/2023 nên xem ngày, giờ tốt cho người Giáp Tý trải qua bảng dưới đây .

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 7/10/2023 (Thứ sáu)
Âm lịch : Ngày 12/9/2023
Ngày QUÝ TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 10/10/2023 (Thứ hai)
Âm lịch : Ngày 15/9/2023
Ngày BÍNH THÂN, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 11/10/2023 (Thứ ba)
Âm lịch : Ngày 16/9/2023
Ngày ĐINH DẬU, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 19/10/2023 (Thứ ba)
Âm lịch : Ngày 24/9/2023
Ngày ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

11. Tuổi Giáp Tý khai trương đầu năm ngày nào tốt tháng 11

Khai trương đầu năm quan tâm những ngày tốt tháng 11 cho tuổi Giáp Tý sau đây .

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 2/11/2023 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày / 10/2023
Ngày KỶ MÙI, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 14/11/2023 (Thứ hai)
Âm lịch : Ngày 21/10/2023
Ngày TÂN MÙI, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 23/11/2023 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 30/10/2023
Ngày CANH THÌN, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 24/11/2023 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 1/11/2023
Ngày TÂN TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

12. Tuổi Giáp Tý khai trương đầu năm ngày nào tốt – Tháng 12

Tháng cuối năm 2023 tuổi Giáp Tý nên chọn ngày nào để mở bán khai trương ? Tham khảo bảng sau nhé !

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 2/12/2023 (Thứ sáu)
Âm lịch : Ngày / 11/2023
Ngày KỶ SỬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 9/12/2023 (Thứ sáu)
Âm lịch : Ngày 16/11/2023
Ngày BÍNH THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 10/12/2023 (Thứ bảy)
Âm lịch : Ngày 17/11/2023
Ngày ĐINH DẬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 18/12/2023 (Chủ nhật)
Âm lịch : Ngày 25/11/2023
Ngày ẤT TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 21/12/2023 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 28/11/2023
Ngày MẬU THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 22/12/2023 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 29/11/2023
Ngày KỶ DẬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 28/12/2023 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 6/12/2023
Ngày ẤT MÃO, tháng QUÝ SỬU, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Dậu (17:00-18:59)

13. Lưu ý khi xem ngày khai trương hợp tuổi Giáp Tý 1984

tuổi giáp tý khai trương ngày nào tốt
Để xem ngày mở bán khai trương hợp tuổi 1984 Giáp Tý bạn cần chú ý quan tâm thêm một vài điểm sau :

  • Xác định gia chủ kinh doanh có tuổi hợp với ngày nào của tháng? Bạn có thể nhờ thầy phong thủy để xem ngày hoặc tự tìm hiểu trên sách tử vi 2023.
  • Lưu ý ngày giờ tốt còn phụ thuộc vào mỗi người khác nhau. Dựa vào ngày tháng năm sinh, dụng thần… của từng người mà sẽ có sự lựa chọn đúng nhất.

>>>> ĐỌC NGAY:

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo để tuổi Giáp Tý khai trương ngày nào tốt hơn trong từng tháng của năm 2023. Cảm ơn quý anh/chị đã theo dõi hết bài viết trên của Phong Thủy Tam Nguyên.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI ĐĂNG LIÊN QUAN

spot_img

BÀI ĐĂNG GẦN ĐÂY