Việt Cộng – Wikipedia tiếng Việt

Bởi seodocontent
85 Lượt xem

Việt Cộng là tên gọi do Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa cùng đồng minh dùng để chỉ những người cộng sản và thành viên Đảng Lao động Việt Nam chiến đấu chống lại quân đội Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng hòa trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam[1]. Tuy nhiên, trong thực tế thì tên gọi này được Hoa Kỳ dùng để chỉ tất cả những người miền Nam chiến đấu chống lại họ, không phân biệt người đó có phải là đảng viên cộng sản hay không, không phân biệt phương thức dân sự hay quân sự.

Trong các chiến dịch Tố Cộng – diệt Cộng năm 1956, Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa là Ngô Đình Diệm đã bắt đầu sử dụng phổ biến cụm từ “Việt Cộng”[2] viết ngắn gọn của từ Việt-Nam Cộng-sản.

Nguồn gốc của tên gọi này bắt nguồn từ viên tướng tình báo Mỹ là Edward Lansdale, người được cử sang giúp Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm hiểu rõ Việt Minh là đối thủ lớn nhất đe dọa quyền lực của ông, và uy tín của ông không thể sánh được với Việt Minh, những người vừa lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Pháp. Theo lời khuyên của Edward Lansdale, để xóa đi uy tín của Việt Minh trong nhân dân, Ngô Đình Diệm không gọi họ là Việt Minh nữa mà sử dụng tên gọi mới là “Việt Cộng”, để người dân miền Nam tưởng rằng đây là 2 lực lượng khác nhau.[3]

Sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, những người tham gia Mặt trận cũng được gọi bằng cụm từ này, dù thực tế không phải ai trong số họ cũng đều được kết nạp đảng viên cộng sản. Khi quân Mỹ đổ bộ vào Nam Việt Nam, họ cũng chịu ảnh hưởng của cách gọi này và gọi một cách ngắn gọn là VC (viết tắt từ “Việt Cộng” và đọc theo tiếng Anh là “vi-xi”), hoặc biến tấu đi thành Victor Charlie (nguyên nhân là do hai chữ cái V và C lần lượt được phát âm là VictorCharlie theo bảng mẫu tự ngữ âm của NATO). Charlie cũng trở thành cách mà người Mỹ gọi những người cộng sản nói chung, bao gồm cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tình trạng sử dụng

Hiện nay, từ ” Việt Cộng ” vẫn được dùng phổ cập trong những sách báo, băng nhạc, phim ảnh và trong những tài liệu lịch sử dân tộc của Hoa Kỳ hoặc những sách báo của cựu quan chức Nước Ta Cộng hòa và những người có tương quan đến cơ quan chính phủ đó để ám chỉ những người là Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay bất kể người Nước Ta ủng hộ, tham gia hoặc có tình cảm với chính quyền sở tại Nước Ta do Đảng Cộng sản nắm quyền .

Tham khảo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận