Đầu năm khai trương ngày nào tốt? Coi ngày theo tuổi chi tiết

Bởi BTVSEODO
61 Lượt xem

Đầu năm khai trương ngày nào tốt?” luôn là vấn đề được các chủ doanh nghiệp và người kinh doanh quan tâm mỗi dịp Tết đến. Bởi theo quan niệm, việc xem ngày tốt khai trương đầu năm vô cùng quan trọng. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu về chủ đề trên thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây. Hãy cùng topdoanhnghiepvn tìm hiểu về ngày tốt đầu năm khai trương theo tuổi trong nội dung này nhé!

1. Đầu năm khai trương ngày nào tốt cho tuổi Tý

Chủ doanh nghiệp tuổi Tý có thể tham khảo các ngày tốt cho việc khai trường đầu năm 2022 trong bảng sau:

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
đầu năm khai trương ngày nào tốt

Xem ngày khai trương đầu năm tuổi Tý

2. Đầu năm ngày nào tốt để khai trương cho tuổi Sửu

Đối với những người kinh doanh tuổi Sửu, đầu năm ngày nào tốt để khai trương? Cùng tìm hiểu trong nội dung này nhé!

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
đầu năm khai trương ngày nào tốt

Danh sách tổng hợp ngày tốt khai trương đầu năm tuổi Sửu

3. Cúng khai trương đầu năm ngày nào tốt cho tuổi Dần

Đầu năm khai trương ngày nào tốt cho chủ doanh nghiệp tuổi Dần? Câu trả lời sẽ được trình bày trong bảng bên dưới.

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
đầu năm ngày nào tốt để khai trương

Ngày tốt đầu năm khai trương tuổi Dần

4. Khai trương đầu năm ngày nào tốt cho tuổi Mão

Cúng khai trương đầu năm ngày nào tốt đối với các chủ doanh nghiệp tuổi Mão trong năm nay? Bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để không bỏ lỡ nhé!

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
đầu năm khai trương ngày nào tốt

Đầu năm khai trương ngày tốt cho gia chủ tuổi Mão

>>>> ĐỪNG BỎ QUA: Canh Thân Khai Trương Ngày Nào Tốt, “Đầu Xuôi Đuôi Lọt”?

5. Xem ngày khai trương đầu năm theo tuổi Thìn

Đầu năm khai trương đầu năm ngày nào tốt cho người tuổi Thìn? Cùng xem ngày khai trương đầu năm theo tuổi cho người kinh doanh tuổi này nhé!

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
đầu năm khai trương ngày nào tốt

Ngày tốt đầu năm thích hợp để khai trương đối với gia chủ tuổi Thìn

6. Xem ngày tốt khai trương đầu năm cho tuổi Tỵ

Dưới đây là bảng tổng hợp những ngày tốt để khai trương cho chủ doanh nghiệp tuổi Tỵ.

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
cúng khai trương đầu năm ngày nào tốt

Danh sách ngày tốt khai trương đầu năm theo tuổi Tỵ

7. Ngày tốt đầu năm khai trương cho tuổi Ngọ

Khai trương đầu năm ngày nào tốt cho người tuổi Ngọ? Cùng tìm kiếm câu trả lời trong nội dung này nhé!

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
đầu năm khai trương ngày nào tốt

Bảng tổng hợp ngày tốt đầu năm thích hợp khai trương cho tuổi Ngọ

8. Đầu năm khai trương ngày nào tốt cho tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể tham khảo các ngày tốt sau để khai trương dịp đầu năm với mong muốn cả năm làm ăn phát đạt.

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
đầu năm khai trương ngày nào tốt

Gia chủ tuổi Mùi nên khai trương vào các ngày tốt đầu năm trong danh sách này

9. Đầu năm ngày nào tốt để khai trương cho tuổi Thân

Đối với người tuổi Thân, đầu năm khai trương ngày nào tốt? Theo tổng hợp của topdoanhnghiepvn, người tuổi này nên khai trương vào các ngày sau để “tiền vào như nước”.

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
khai trương đầu năm ngày nào tốt

Danh sách các ngày tốt để gia chủ tuổi Thân mở hàng dịp đầu năm

>>>> BẤM XEM THÊM: Đinh Mão Khai Trương Ngày Nào Tốt, Được “Mua Vơi Bán Đắt”?

10. Cúng khai trương đầu năm ngày nào tốt cho tuổi Dậu

Chủ doanh nghiệp tuổi Dậu có thể xem ngày tốt khai trương đầu năm 2022 trong bảng bên dưới.

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
đầu năm khai trương ngày nào tốt

Người tuổi Dậu nên mở hàng đầu năm vào các ngày tốt này

11. Khai trương đầu năm ngày nào tốt cho tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cúng khai trương đầu năm ngày nào tốt? Cùng tham khảo bảng tổng hợp sau đây nhé!

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
đầu năm khai trương ngày nào tốt

Ngày tốt để người tuổi Tuất mở hàng đầu năm

12. Xem ngày khai trương đầu năm theo tuổi Hợi

Đầu năm khai trương ngày nào tốt đối với các chủ doanh nghiệp tuổi Hợi? Theo dõi bảng sau để tìm ra câu trả lời nhé!

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
xem ngày khai trương đầu năm theo tuổi

Gia chủ tuổi Hợi nên mở hàng đầu năm vào các ngày tốt trên

13. Tại sao nên xem ngày tốt để khai trương đầu năm?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, đầu năm mới, mọi người đều muốn chọn một ngày tốt để khai trương mở hàng với mong muốn vận hội cả năm hanh thông. Trong khi người kinh doanh chọn ngày để làm ăn suôn sẻ, người làm quan lại chọn ngày khai ấn, kẻ sĩ lựa ngày khai bút, còn nhà nông xem ngày khai canh,…

Trong đó, với những người kinh doanh, mở hàng năm mới được coi là việc trọng đại. Vì thế mà trong ngày đã định, dù bận dịu đến đâu, gia chủ vẫn sẽ có mặt ở cửa hàng hoặc công ty đúng giờ. Người này sẽ thực hiện các công việc tuần tự là mở cửa chính, mở cửa sổ, bật đèn thật sáng nhằm thu nạp thiên khí giao hòa đầu xuân. Cùng với đó, việc dọn dẹp không gian và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng cũng được làm với nguyện ước cả năm thuận buồm xuôi gió.

đầu năm khai trương ngày nào tốt

Mâm cúng mở hàng đầu năm nên có xôi, gà, rượu, nước,…

Hơn nữa, gia chủ không thể quên việc bày biện bàn thờ. Vào ngày này, bàn thờ thường được lau dọn sạch sẽ và bày lên đầy đủ hoa hỏa, rượu nước, bánh kẹo, gà , xôi, kim ngân, tài mã… Sau đó, gia chủ sẽ thắp nhang, thay nước, khấn tạ đất trời, khấn vái thần linh. Thường thì gia chủ sẽ mong muốn được thần linh che chở, phù hộ độ trì cho sức khỏe, bình an, mua may bán đắt, cả năm phát tài, thịnh vượng.

Trên đây là toàn bộ giải đáp cho câu hỏi “Đầu năm khai trương ngày nào tốt” và lý do nên xem ngày tốt khai trương đầu năm của chủ doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên đã đem đến cho gia chủ những thông tin hữu ích. Topdoanhnghiepvn sẽ tiếp tục tổng hợp và chia sẻ các bài viết về chủ đề này, bạn đọc đừng quên ghé thăm website thường xuyên nhé!

>>>> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận