https://topdoanhnghiepvn.com – Your Online Guide to Legal Information and Legal Services in Pennsylvania

Bởi seodocontent
72 Lượt xem

HIỂU BIẾT VÀáp dụng các quyền lợi dành cho người đi thuê nhà có thể được coi là sự khác biệt giữa việc duy trì được chỗ thuê và mất chỗ thuê. Thông tin dưới đây có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình.

Tôi có thể làm được gì nếu tôi đang gặp trục trặc với chủ nhà?

Hãy chuyện trò với chủ nhà. Cố gắng xử lý yếu tố một cách công minh cho cả quý vị và chủ nhà. Nhiều nơi có cả những chương trình hòa giải để giúp người thuê nhà và chủ nhà xử lý xích míc .

Chủ nhà có thể đuổi tôi khỏi nhà thuê vì những lý do gì?

Luật về Thuê nhà và Cho thuê nhà tại bang Pennsylvania lao lý quý vị hoàn toàn có thể bị đuổi khỏi nhà thuê nếu :

  • Quý vị không trả tiền thuê nhà;
  • Quý vị không ở nhà thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà bằng miệng hoặc văn bản; hoặc
  • Thời gian thuê nhà đã hết, và chủ nhà muốn quý vị dọn đi.

Nếu quý vị có một thỏa thuận thuê nhà bằng văn bản, quý vị có quyền ở nhà thuê cho đến hết thời hạn thuê, miễn là quý vị vẫn còn sống đến hết thời hạn đó. Nếu quý vị không có thỏa thuận đó bằng văn bản, trong hầu hết các trường hợp, luật quy định quý vị phải có một thỏa thuận thuê nhà bằng miệng. Quý vị hoặc chủ nhà đều có thể chấm dứt hợp đồng vào cuối mỗi tháng vì bất kỳ lý do gì, hoặc không vì lý do gì.

Liệu có lý do nào được coi là bất hợp pháp khi tôi bị đuổi khỏi nhà thuê không?

Có. Quý vị không hề bị đuổi khỏi nhà thuê :

  • Vì lý do chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tổ tiên, gốc gác, giới tính, tuổi tác của quý vị hoặc của thành viên gia đình quý vị;
  • Vì quý vị hoặc thành viên gia đình quý vị, hoặc một người quen của quý vị bị tàn tật, hoặc phải sử dụng chó dẫn đường, hoặc một động vật hỗ trợ khác;
  • Vì quý vị hoặc thành viên gia đình quý vị có thai hoặc có con.

Bên cạnh đó, quý vị không hề bị đuổi khỏi nhà thuê vì nguyên do quý vị đã thực thi những quyền hợp pháp ( ví dụ, khiếu nại về thực trạng nhà cửa tồi tệ lên những cơ quan quản trị nhà ở tại địa phương ) nếu chủ nhà trả đũa quý vị bằng cách đuổi quý vị ra khỏi nhà thuê .
Quý vị cũng hoàn toàn có thể hạn chế việc bị đuổi khỏi nhà thuê nếu hoàn toàn có thể chứng tỏ rằng quý vị đã không trả tiền thuê nhà do nhà thuê không thích hợp để sống tại đó. Quý vị sẽ phải chứng tỏ rằng quý vị đã phàn nàn về thực trạng nhà cửa tồi tệ với chủ nhà, nhưng chủ nhà đã phủ nhận thay thế sửa chữa. Tham khảo cuốn : Quý vị có quyền được ở trong một ngôi nhà bảo đảm an toàn .

Chủ nhà phải thực hiện các bước nào để có thể đuổi tôi ra khỏi nhà thuê?

CHỦ NHÀ QUÝ VỊ THUÊ CHỈ CÓ THỂ ĐUỔI QUÝ VỊ RA KHỎI NHÀ NẾU ĐƯA VỤ VIỆC RA TÒA, và điều này thường yên cầu phải triển khai những bước quan trọng sau :

1. Thông báo bằng văn bản.Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận thuê nhà, chủ nhà của quý vị phải gửi quý vị một thông báo bằng văn bản trước khi đưa vụ việc ra tòa. Thông báo đó phải ghi rõ là chủ nhà muốn quý vị dời đi. Thời hạn của bản thông báo tùy thuộc vào thời gian thuê nhà của quý vị và lý do quý vị phải dời đi. Nếu quý vị phải dời đi vì quý vị chưa thanh toán tiền nhà, chủ nhà phải gửi quý vị thông báo ít nhất 10 ngày trước khi nộp đơn kiện.

Nếu chủ nhà nhu yếu quý vị dời đi vì nguyên do khác không tương quan đến việc không trả tiền thuê nhà, chủ nhà phải gửi quý vị một thông tin bằng văn bản

  • 15 ngày trước khi nộp đơn kiện, nếu hợp đồng thuê nhà của quý vị có thời hạn một năm hoặc ít hơn một năm; hoặc
  • 30 ngày trước khi nộp đơn kiện, nếu hợp đồng thuê nhà của quý vị có thời hạn trên một năm.

Hợp đồng thuê nhà của quý vị hoàn toàn có thể pháp luật thời hạn thông tin dài hơn hoặc ngắn hơn, hoặc không cần thông tin gì .
Nếu quý vị chưa dời đi vào ngày được nêu trong thông tin tịch thu nhà thuê mà chủ nhà đã gửi quý vị trước đó, chủ nhà của quý vị không hề đuổi quý vị ngay ra khỏi nhà. Chủ nhà của quý vị vẫn phải nộp đơn khiếu nại và tới tòa án nhân dân, theo như miêu tả dưới đây .

2. Phiên điều trần tại tòa.Phiên điều trần về việc thu hồi nhà thuê thường được tiến hành trước Thẩm phán Tòa án Quận. Chủ nhà của quý vị không được phép đuổi quý vị ra khỏi nhà, khóa quý vị ở ngoài, hoặc tự ý lấy tài sản cá nhân của quý vị. Quý vị có quyền tham dự buổi điều trần trước Thẩm phán Tòa án Quận cùng với bất kỳ nhân chứng và bằng chứng nào quý vị có. Thường những buổi điều trần diễn ra rất nhanh nên tốt nhất quý vị nên tham khảo các hướng dẫn về luật trước khi tham dự. Chủ nhà thuê cũng phải có mặt tại buổi điều trần và trình bày rõ lý do tại sao họ muốn thu hồi nhà cho thuê. Nếu chủ nhà không có mặt, quý vị nên yêu cầu bãi bỏ vụ kiện.

3. Kháng cáo.Nếu quý vị thua tại phiên điều trần nhưng có cơ sở biện hộ chính đáng, quý vị có thể kháng cáo lên tòa án cao hơn. Quý vị chỉ có mười (10) ngày để nộp đơn kháng cáo. Để có thể ở lại nhà thuê trong thời gian kháng cáo:

  • Quý vị phải trả cho tòa án khi quý vị nộp đơn kháng cáo một khoản tiền án phí hoặc một khoản tương đương với 3 tháng thuê nhà, tùy vào khoản nào thấp hơn, trừ khi quý vị có thể khẳng định quý vị đang lâm vào tình trạng khốn cùng để chỉ phải thanh toán 1/3 khoản thuê nhà theo tháng cho Phòng Lưu trữ Hồ sơ Tòa án khi nộp đơn kháng cáo. Sau đó, quý vị sẽ phải thanh toán nốt 2/3 còn lại trong vòng hai mươi (20) ngày sau đó. Nếu quý vị đã thanh toán tiền thuê nhà của tháng tương ứng tại thời điểm quý vị nộp đơn kháng cáo, hoặc Thẩm phán Tòa án Quận đã phán quyết quý vị không nợ tiền thuê nhà, quý vị không phải trả bất cứ khoản nào cho đơn kháng cáo.
  • Tất cả mọi người đều phải tiếp tục thanh toán tiền thuê nhà vào một tài khoản ký quỹ của Phòng Lưu trữ Hồ sơ Tòa án trong khi chờ xét xử kháng cáo.

Nếu quý vị muốn kháng nghị, quý vị nên nhờ tư vấn pháp lý ngay sau khi có hiệu quả phiên điều trần. Nếu quý vị không kháng nghị, quý vị hoàn toàn có thể bị công an đuổi khỏi nhà thuê chỉ sau 22 ngày kể từ ngày diễn ra phiên điều trần trước Thẩm phán Tòa án Quận .

Tôi có thể dừng vụ kiện thu hồi nhà nhờ tiếp tục thanh toán tiền thuê nhà hay không?

Nếu vụ kiện về thu hồi nhà thuê chỉ xuất phát từ lý do quý vị không thanh toán tiền nhà, quý vị có thể dừng vụ kiện bất cứ lúc nào trước khi quý vị thực sự bị đuổi khỏi nhà thuê bằng cách thanh toán tiền thuê nhà theo lệnh của Thẩm phán Tòa án Quận, bao gồm cả án phí. Trường hợp này được gọi là quyền thanh toán và ở lại nhà thuê. Lưu ý rằng mức án phí có thể tăng nếu chủ nhà của quý vị yêu cầu phải có Lệnh Sở hữu từ tòa án, do vậy, hãy trả tiền càng sớm càng tốt.

Liệu chủ nhà của tôi có thể khóa tôi ở ngoài mà không cần đưa vụ việc lên tòa án?

Không thể được. Nhiều tòa án nhân dân tại bang Pennsylvania pháp luật chủ nhà không được phép đuổi quý vị ra khỏi nhà bằng những hành vi tự phát, ví dụ điển hình như móc khóa cửa nhà quý vị, tắt mọi thiết bị quý vị đang sử dụng, dùng vũ lực đuổi quý vị ra khỏi nhà, hoặc những hành động khác ngoài việc ra tòa .

Tôi có thể tìm kiếm trợ giúp ở đâu để tránh khỏi tình trạng bị đuổi khỏi nhà thuê khi nợ tiền nhà?

Văn phòng tương hỗ tại Q. của quý vị hoàn toàn có thể tương hỗ khẩn cấp cho những người cần tương hỗ khi trả tiền nhà hoặc trả tiền đặt cọc cho một nơi ở khác. Nhiều nhà thời thánh và văn phòng hội đồng cũng hoàn toàn có thể giúp quý vị trong trường hợp này. Quý vị nên gọi số 211, đường dây nóng của United Way để có thêm thông tin về việc tương hỗ thuê nhà .
Nếu quý vị đang gặp khó khăn vất vả khi tìm một nơi ở tương thích với mức giá hài hòa và hợp lý, quý vị hoàn toàn có thể xem xét nộp đơn ĐK nhà tại xã hội lên Cơ quan Quản lý Nhà ở tại địa phương .

Các quy định về thu hồi nhà thuê có áp dụng chung cho tất cả người đi thuê nhà hay không?

Các lao lý này không phải khi nào cũng vận dụng nếu người đi thuê nhà bị tịch thu nhà thuê vì nguyên do có hoạt động giải trí tội phạm tương quan đến ma túy tại nhà cho thuê. Trong những trường hợp đó, chủ nhà không phải thông tin cho người đi thuê nhà bằng văn bản trước khi nộp hồ sơ xin xét xử tịch thu nhà, và vấn đề hoàn toàn có thể được nộp lên Tòa án Rộng Quyền thay vì nộp lên Thẩm phán Tòa án Quận .
Các pháp luật khác nhau cũng được vận dụng tại những vùng khác nhau, ví dụ điển hình như hạt Philadelphia .
Luật cũng lao lý nhiều quyền hạn hơn cho người đi thuê nhà tại xã hội và người chiếm hữu nhà di động – những người thuê khoảng trống tại những khu nhà di động. Hãy tìm hiểu thêm những tài liệu riêng về những quyền đó, hoặc liên hệ với văn phòng trợ giúp pháp lý của quý vị .

Nếu tôi bị thu hồi nhà thuê, liệu chủ nhà có thể giữ tài sản cá nhân của tôi không?

Không. Chủ nhà của quý vị phải cho quý vị mười ( 10 ) ngày kể từ ngày thông tin tịch thu nhà để quý vị có thời hạn liên hệ với chủ nhà và thông tin việc quý vị muốn quay lại lấy gia tài cá thể. Nếu quý vị liên hệ với chủ nhà trong vòng mười ( 10 ) ngày tiên phong, chủ nhà phải giữ gia tài cá thể giúp quý vị trong tối thiểu ba mươi ( 30 ) ngày. Quý vị phải tới nhận lại gia tài của mình trong vòng ba mươi ( 30 ) ngày tiên phong, nếu không, chủ nhà có quyền vứt đồ của quý vị đi hoặc bán lại .
Chỉ trong trường hợp quý vị không liên hệ lại với chủ nhà trong vòng mười ( 10 ) ngày kể từ ngày bị tịch thu nhà thuê, chủ nhà mới được phép vứt đồ hoặc bán lại đồ vật cá thể của quý vị .
Chủ nhà của quý vị không được phép thu tiền của quý vị khi quý vị tới nhận lại đồ vật cá thể nếu quý vị tới nhận lại đồ vật trong vòng mười ( 10 ) ngày tiên phong, tuy nhiên chủ nhà hoàn toàn có thể thu phí giữ đồ nếu quý vị tới sau mười ( 10 ) ngày tiên phong .

LƯU Ý. 

Luật lệ thường hay biến hóa. Tùy từng trường hợp khác nhau. Hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích mục tiêu phân phối cho quý vị những thông tin chung nhất và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý cho trường hợp đơn cử của quý vị .
Vui lòng sử dụng có tinh lọc những thông tin trong hướng dẫn này do pháp luật luôn đổi khác và những thông tin này hoàn toàn có thể không phản ánh đúng chuẩn những đổi khác về luật đã diễn ra sau khi biên soạn và phát hành tài liệu này .

Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.
118 Locust Street
Harrisburg, PA 17101
(800) 322-7572

www.PALegalAid.net

Sửa đổi tháng 8/14. Ấn phẩm này do Thương Hội Thương Mại Dịch Vụ Pháp lý Địa phương chỉnh sửa và được Mạng lưới Hỗ trợ Pháp lý bang Pennsylvania phát hành .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận