Tuổi hợp xông nhà Ất Sửu 1985 năm Quý Mão 2023?

Danh sách những tuổi ( NỮ MẠNG ) hợp xông nhà, xông đất với Ất Sửu 1985 nữ mạng

Người NỮ xông nhà

Luận giải chi tiết cụ thể

2021 Tân Sửu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

2020 Canh Tý Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

năm ngoái Ất Mùi Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hình

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Tương Sinh

2013 Quý Tỵ Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Khắc

2012 Nhâm Thìn Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Phá

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

2007 Đinh Hợi Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2006 Bính Tuất Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hình

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Tương Sinh

2005 Ất Dậu Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

2004 Giáp Thân Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1998 Mậu Dần Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1997 Đinh Sửu Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Tương Sinh

1996 Bính Tý Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

1993 Quý Dậu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

1990 Canh Ngọ Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Hại

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

1985 Ất Sửu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1984 Giáp Tý Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

1977 Đinh Tỵ Nữ mạng đạt 9/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1976 Bính Thìn Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Phá

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1975 Ất Mão Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

1971 Tân Hợi Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1970 Canh Tuất Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Hình

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Tương Sinh

1969 Kỷ Dậu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

1968 Mậu Thân Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Khắc

1967 Đinh Mùi Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hình

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1962 Nhâm Dần Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1985 Ất Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI ĐĂNG LIÊN QUAN

spot_img

BÀI ĐĂNG GẦN ĐÂY