Tuổi hợp xông nhà Giáp Thìn 1964 năm Quý Mão 2023?

Danh sách những tuổi ( NỮ MẠNG ) hợp xông nhà, xông đất với Giáp Thìn 1964 nữ mạng

Người NỮ xông nhà

Luận giải cụ thể

2020 Canh Tý Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2019 Kỷ Hợi Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

2017 Đinh Dậu Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2011 Tân Mão Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hại

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2010 Canh Dần Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

2009 Kỷ Sửu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Phá

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

2008 Mậu Tý Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2002 Nhâm Ngọ Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1999 Kỷ Mão Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Hại

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1991 Tân Mùi Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1990 Canh Ngọ Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1987 Đinh Mão Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hại

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1981 Tân Dậu Nữ mạng đạt 9/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1978 Mậu Ngọ Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1977 Đinh Tỵ Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

1973 Quý Sửu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Phá

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1972 Nhâm Tý Nữ mạng đạt 9/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1969 Kỷ Dậu Nữ mạng đạt 10/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1968 Mậu Thân Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

1965 Ất Tỵ Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

1964 Giáp Thìn Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1964 Giáp Thìn Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI ĐĂNG LIÊN QUAN

spot_img

BÀI ĐĂNG GẦN ĐÂY