TUỔI GIÁP TÝ

Bởi seodocontent
54 Lượt xem
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ HỢI ngày 27 tháng 10 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao PHÁ QUÂN đơn thủ. Cung Thân an tại Tuất có sao VŨ KHÚC đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ HỢI ngày 27 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Thân. Cung Thân an tại Ngọ có sao THIÊN CƠ đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ HỢI ngày 24 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thìn có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Dần .

Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ (HẢI TRUNG KIM) giờ HỢI ngày 16 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Thân. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Ngọ.

Bạn đang đọc: TUỔI GIÁP TÝ

Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ HỢI ngày 4 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Dần có sao THAM LANG đơn thủ. Cung Thân an tại Tí có sao VŨ KHÚC, THIÊN PHỦ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ TUẤT ngày 19 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Dậu có sao LIÊM TRINH, PHÁ QUÂN. Cung Thân an tại Tị có sao TỬ VI, THẤT SÁT .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ TUẤT ngày 17 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao TỬ VI, THAM LANG. Cung Thân an tại Hợi có sao VŨ KHÚC, PHÁ QUÂN .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ TUẤT ngày 15 tháng 3 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao THẤT SÁT đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao THAM LANG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ DẬU ngày 4 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thân có sao THẤT SÁT đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao TỬ VI, THIÊN PHỦ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ THÂN ngày 19 tháng 8 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Sửu. Cung Thân an tại Tị có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ .

Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ (HẢI TRUNG KIM) giờ NGỌ ngày 27 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Ngọ có sao THẤT SÁT đơn thủ.

Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ NGỌ ngày 7 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Dậu có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ TỊ ngày 14 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao TỬ VI, THẤT SÁT. Cung Thân an tại Mão có sao THIÊN TƯỚNG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ TỊ ngày 10 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao THAM LANG đơn thủ. Cung Thân an tại Tuất có sao LIÊM TRINH, THIÊN PHỦ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ MÃO ngày 30 tháng 8 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao THIÊN CƠ đơn thủ. Cung Thân an tại Tí có sao CỰ MÔN đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ MÃO ngày 1 tháng 7 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao THIÊN LƯƠNG đơn thủ. Cung Thân an tại Hợi có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ .

Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ (HẢI TRUNG KIM) giờ DẦN ngày 23 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ. Cung Thân an tại Dậu có sao THÁI ÂM đơn thủ.

Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ DẦN ngày 14 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao TỬ VI, THẤT SÁT. Cung Thân an tại Dậu có sao LIÊM TRINH, PHÁ QUÂN .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ HỢI ngày 9 tháng 7 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Dậu có sao VŨ KHÚC, THẤT SÁT. Cung Thân an tại Mùi có sao THIÊN TƯỚNG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm GIÁP TÍ ( HẢI TRUNG KIM ) giờ SỬU ngày 22 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Dậu có sao TỬ VI, THAM LANG. Cung Thân an tại Hợi có sao THIÊN TƯỚNG đơn thủ .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận