TUỔI QUÝ DẬU

Bởi seodocontent
32 Lượt xem
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ TUẤT ngày 30 tháng 3 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao VŨ KHÚC, THIÊN TƯỚNG .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ TUẤT ngày 22 tháng 5 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thân có sao THÁI DƯƠNG, CỰ MÔN. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Thìn .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ THÂN ngày 11 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mùi có sao THIÊN LƯƠNG đơn thủ. Cung Thân an tại Hợi có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ .

Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU (KIẾM PHONG KIM) giờ THÂN ngày 4 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thìn có sao THÁI ÂM đơn thủ. Cung Thân an tại Thân có sao THIÊN ĐỒNG, THIÊN LƯƠNG.

Bạn đang đọc: TUỔI QUÝ DẬU

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ HỢI ngày 20 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Thân. Cung Thân an tại Ngọ có sao THIÊN CƠ đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ MÙI ngày 17 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao THIÊN CƠ, THÁI ÂM .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ NGỌ ngày 11 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung Vô Chính Diệu an tại Dậu .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ MÙI ngày 13 tháng 8 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Dần có sao THIÊN ĐỒNG, THIÊN LƯƠNG. Cung Thân an tại Thìn có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ THÂN ngày 11 tháng 7 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ. Cung Thân an tại Thìn có sao CỰ MÔN đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ TỊ ngày 23 tháng 7 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Mão. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Sửu .

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm QUÝ DẬU (KIẾM PHONG KIM) giờ MÙI ngày 21 tháng 8 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Dần. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Thìn.

Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ MÙI ngày 15 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tuất có sao THAM LANG đơn thủ. Cung Thân an tại Tí có sao LIÊM TRINH, THIÊN TƯỚNG .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ NGỌ ngày 15 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung Vô Chính Diệu an tại Dậu .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ SỬU ngày 19 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Hợi có sao THIÊN LƯƠNG đơn thủ. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Sửu .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ TÍ ngày 18 tháng 5 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Ngọ có sao THẤT SÁT đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ MÙI ngày 19 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tuất có sao TỬ VI, THIÊN TƯỚNG. Cung Thân an tại Tí có sao THẤT SÁT đơn thủ .

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm QUÝ DẬU (KIẾM PHONG KIM) giờ TUẤT ngày 16 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao THIÊN ĐỒNG, THÁI ÂM. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Thân.

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ THÌN ngày 27 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Dậu có sao THIÊN CƠ, CỰ MÔN. Cung Thân an tại Tị có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ MÙI ngày 28 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tuất có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ. Cung Thân an tại Tí có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ MÙI ngày 25 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao CỰ MÔN đơn thủ. Cung Thân an tại Thân có sao THIÊN ĐỒNG, THIÊN LƯƠNG .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận