Hướng dẫn xác định nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên về kết hôn

Bởi seodocontent
45 Lượt xem
Dạ, theo luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình thì có đề cập tuổi kết hôn là nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, Và cũng đề cập đến hủy việc kết hôn trái luật khi chưa đủ tuổi. Vậy, đơn cử xác lập thế nào ?

Nội dung này được Ban chỉnh sửa và biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định như sau:
Khi giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, Tòa án phải căn cứ vào điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình để xem xét, quyết định xử lý việc kết hôn trái pháp luật và lưu ý một số điểm như sau:

1. “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình là trường hợp nam đã đủ hai mươi tuổi, nữ đã đủ mười tám tuổi trở lên và được xác định theo ngày, tháng, năm sinh.

Trường hợp không xác lập được ngày sinh, tháng sinh thì triển khai như sau :

a) Nếu xác định được năm sinh nhưng không xác định được tháng sinh thì tháng sinh được xác định là tháng một của năm sinh;

b) Nếu xác định được năm sinh, tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh được xác định là ngày mùng một của tháng sinh.

Ví dụ : Chị B sinh ngày 10-01-1997, đến ngày 08-01-2015 chị B đăng ký kết hôn với anh A tại Ủy ban nhân dân xã X. Tại thời gian đăng ký kết hôn chị B chưa đủ 18 tuổi ( ngày chị B đủ 18 tuổi là ngày 10-01-2015 ), như vậy, theo pháp luật tại khoản 1 Điều 9 của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình năm 2000 thì chị B đã đủ tuổi kết hôn, tuy nhiên vì ngày chị B đăng ký kết hôn Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình đã có hiệu lực thực thi hiện hành ( ngày 01-01-2015 ) nên chị B đã vi phạm điều kiện kèm theo về tuổi kết hôn pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình .
Trên đây là cách xác lập về việc kết hôn phân phối về điều kiện kèm theo tuổi là nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên .
Trân trọng !

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận