Lương hưu thay đổi thế nào sau khi điều chỉnh lương cơ sở?

Bởi seodocontent
58 Lượt xem
Ngày 11-11-2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết trải qua Nghị quyết về dự trù ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, quyết nghị nhiều giải pháp tương quan đến lương cơ sở 2023, chủ trương lương hưu, bảo hiểm xã hội ( BHXH ) như sau :

Tăng lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng từ 1-7-2023

Cụ thể tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng / tháng chính thức vào ngày 1-7-2023 .

(Mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng)

Từ ngày 1-7-2023, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Cùng với chủ trương tăng lương cơ sở, Quốc hội còn quyết định hành động :- Tăng 12,5 % lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng người dùng do ngân sách nhà nước bảo vệ và tương hỗ thêm so với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp ;- Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo vệ không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8 % chi những chủ trương phúc lợi xã hội đang gắn với lương cơ sở .

Lương hưu thay đổi thế nào sau khi điều chỉnh lương cơ sở?

(1) Mức đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước :- Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Theo đó, người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và những khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có ) .Người lao động lao lý tại điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở .- Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn .Theo đó, mức đóng BHXH được dựa trên mức lương cơ sở. Trường hợp lương cơ sở được kiểm soát và điều chỉnh tăng 1,8 triệu đồng / tháng từ 01/7/2023, mức đóng BHXH của người lao động cũng sẽ tăng theo .

(2) Mức hưởng lương hưu

Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước pháp luật về việc kiểm soát và điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để làm địa thế căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau :Lương hưu thay đổi thế nào sau khi điều chỉnh lương cơ sở? - Ảnh 1.– Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm địa thế căn cứ tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội so với người lao động pháp luật tại khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước được kiểm soát và điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời gian hưởng chính sách hưu trí so với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1-1-2016 .Đối với người lao động khởi đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016 trở đi thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm địa thế căn cứ tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được kiểm soát và điều chỉnh như lao lý sau đây :Cụ thể, tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm địa thế căn cứ tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội so với người lao động pháp luật tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo pháp luật của nhà nước .Như vậy, so với nhóm đối tượng người tiêu dùng người lao động tham gia BHXH trước ngày 1-1-2016, mức hưởng lương hưu được địa thế căn cứ vào mức lương cơ sở tại thời gian hưởng chính sách hưu trí. Trong trường hợp lương cơ sở tăng, mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng theo .Trước đó, nhà nước đã phát hành Nghị định 108 / 2021 / NĐ-CP về việc kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 01/01/2022, kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm 7,4 % trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội sau khi tăng lương cơ sở 1,8 triệu đồng / tháng

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội bao gồm: Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau; Mức trợ cấp 1 lần khi sinh con; Mức dưỡng sức sau thai sản; Mức trợ cấp mai táng; Mức trợ cấp tuất hằng tháng được căn cứ dựa trên mức lương cơ sở, đơn cử như:

– Khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước pháp luật mức hưởng dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất sau khi ốm đau một ngày bằng 30 % mức lương cơ sở .- Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước pháp luật mức hưởng chính sách dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất sau thai sản một ngày bằng 30 % mức lương cơ sở …Như vậy, trong trường hợp mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng / tháng thành 1.800.000 đồng / tháng thì những khoản trợ cấp nêu trên sẽ cũng sẽ được kiểm soát và điều chỉnh tăng theo tỷ suất tương ứng dựa theo lao lý pháp lý .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận