Xem tuổi làm ăn 1988 – Tuổi Mậu Thìn hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Bởi seodocontent
20 Lượt xem
Năm sinh nữ Mệnh Thiên can

Địa chi

Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1960 Dương Thổ – Dương Mộc => Tương Khắc Thiên can : Canh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1972 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Nhâm – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Tí – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
1981 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Tân – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Thìn => Lục Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
1982 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Thìn => Lục Xung Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1987 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Thìn => Lục Hại Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa

7

1996 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 9
1997 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Thìn => Lục Phá Cung : Chấn – Cung : Chấn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
2005 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Dậu – Địa chi : Thìn => Lục Hợp Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 8
2008 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Tí – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
2009 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Sửu – Địa chi : Thìn => Lục Phá Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
2017 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh

Thiên can : Đinh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh

Địa chi : Dậu – Địa chi : Thìn => Lục Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 10

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận