Tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ 2023?

Bởi seodocontent
27 Lượt xem
Khoản 1 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 lao lý : ” Người lao động bảo vệ điều kiện kèm theo về thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu “. Trước năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi. Tuy nhiên, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện kèm theo lao động thông thường được kiểm soát và điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi so với nam ( vào năm 2028 ) và đủ 60 tuổi so với nữ ( vào năm 2035 ). Tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ 2023? - 1 Độ tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ là 56 tuổi ( Ảnh minh họa : Hữu Khoa ).

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được quy định chi tiết tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu.

Theo Điều 4 Nghị định 135, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện kèm theo thông thường là đủ 60 tuổi 3 tháng so với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng so với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm, tuổi nghỉ hưu lại tăng thêm 3 tháng so với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thêm 4 tháng so với lao động nữ, cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Như vậy, theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu trong năm 2023 của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ là 56 tuổi. Cụ thể lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu như sau : Tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ 2023? - 2

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường (Nguồn: Nghị định 135/2020/NĐ-CP).

Nghị định 135 cũng pháp luật những trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện kèm theo lao động thông thường tại Điều 5. Người lao động thuộc những trường hợp riêng biệt hoàn toàn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu lao lý tại Điều 4. Đó là những trường hợp : Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn thuộc hạng mục do Bộ LĐ-TB và XH phát hành ; Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên thao tác ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, gồm có cả thời hạn thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 ; Người lao động bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên.

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động trong các trường hợp trên được thực hiện theo bảng dưới đây:

Tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ 2023? - 3 Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động ( Nguồn : Nghị định 135 / 2020 / NĐ-CP ). Nghị định 135 cũng pháp luật người lao động hoàn toàn có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện kèm theo lao động thông thường. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tùy thuộc vào thỏa thuận hợp tác của người lao động với người sử dụng lao động. Bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cụ thể hướng dẫn cách tính tuổi nghỉ hưu TẠI ĐÂY.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận