Tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt, mang đến may mắn, vượng khí ?

Bởi seodocontent
61 Lượt xem
Ông bà ta có câu “ đầu xuôi thì đuôi lọt ”, đại ý muốn nói ngày khai trương thuận tiện con đường kinh doanh thương mại, làm ăn sau này sẽ suôn sẻ. Chọn ngày khai trương đẹp không chỉ mang đến như mong muốn mà còn tránh được điềm xui cũng như thua lỗ cho gia chủ. Tại bài viết sau đây Đại lý gốm sứ Bát Tràng Đại Việt sẽ cung ứng câu vấn đáp cho câu hỏi tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt đến quý vị và những bạn .
Tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt, mang đến may mắn, vượng khí ?

Ngày khai trương vượng phát cho người tuổi Kỷ Hợi (1959)

Bộ đồ thờ men lam rong vẽ tay Bát Tràng đầy đủ gốm sứ cao cấp
Tranh gốm phong thủy tứ quý Bát Tràng quà khai trương cửa hàng
Bình hút tài lộc tứ cảnh bốn mùa men lam vẽ vàng 24K 30cm
Theo ý niệm tử vi & phong thủy việc chọn ngày lành tháng tốt để khai trương, mở shop là vô cùng quan trọng. Vào những ngày này cổng trời mở mang đến như mong muốn, cũng như hanh thông sinh khí, giúp việc làm làm ăn được thuận tiện suôn sẻ, buôn may bán đắt. Tín chủ sinh năm Kỷ Hợi ( 1959 ) khi có dự tính khai trương, mở shop, kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể xem xét 1 số ít ngày đẹp trong năm như :

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như : 6/12, 12/12, 26/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 5/1, 12/1, 19/1, 24/1

 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như : 15/2, 27/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như : 6/3, 8/3, 21/3, , 28/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như : 5/4, 23/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như : 4/5, 12/5, 26/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như : 8/6, 12/6, 21/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như : 5/7, 12/7, 15/7, 26/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như : 11/8, 17/8, 25/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như : 5/9, 10/9, 22/9, 25/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như : 11/10, 16/10, 25/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như : 8/11, 10/11, 21/11, 29/11

Ngày khai trương vượng phát cho người tuổi Tân Hợi (1971)

Người sinh năm 1971 có năm sinh Âm lịch Tân Hợi khi muốn khai trương, mở shop, văn phòng, công ty nên lựa chọn ngày lành tháng tốt. Chọn ngày tốt không chỉ giúp việc làm làm ăn thuận tiện mà còn giúp con đường làm ăn sau này của gia chủ gặp nhiều suôn sẻ, sinh khí. Gia chủ sinh năm này hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm 1 số ít ngày đẹp trong năm như :
Bộ đồ thờ gốm sứ rồng nổi men lam vẽ tay Bát Tràng đẩy đủ
Tranh tứ quý dát vàng phong thủy người mệnh Mộc

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như : 3/12, 11/12, 25/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như : 7/1, 8/1, 15/1, 21/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như : 17/2, 22/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như : 5/3, 6/3, 22/3, 27/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như : 9/4, 22/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như : 5/5, 12/5, 26/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như : 9/6, 13/6, 15/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như : 4/7, 12/7, 18/7, 27/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như : 15/8, 17/8, 21/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như : 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như : 6/10, 14/10, 25/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như : 8/11, 10/11, 20/11, 29/11

Ngày khai trương vượng phát cho người tuổi Quý Hợi (1983)

Trong mỗi tháng trong năm sẽ có từ 1 đến 3 ngày lành tháng tốt hoàn toàn có thể giúp việc khai trương làm ăn thuận tiện cũng như mang đến suôn sẻ. Người sinh năm 1983 có năm sinh Âm lịch Quý Hợi khi có dự tính khai trương, mở shop, xây dựng công ty, mở văn phòng hoàn toàn có thể lựa chọn một số ít ngày tháng tốt như :

Bộ đồ thờ men rạn giả cổ Bát Tràng

Bình hút tài lộc vẽ Song Mã cây tùng men lam vẽ vàng 24K 30cm

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như : 4/12, 11/12, 25/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như : 7/1, 12/1, 18/1, 25/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như : 9/2, 25/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như : 8/3, 12/3, 19/3, 28/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như : 18/4, 25/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như : 8/5, 12/5, 24/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như : 12/6, 19/6, 24/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như : 4/7, 12/7, 17/7, 28/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như : 8/8, 15/8, 25/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như : 3/9, 8/9, 25/9, 27/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như : 9/10, 18/10, 21/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như : 9/11, 12/11, 23/11, 27/11

Ngày khai trương vượng phát cho người tuổi Ất Hợi (1995)

Bộ đồ thờ men rạn giả cổ rồng vẽ tay Bát Tràng S2
Bình hút tài lộc - Vẽ Chim Trĩ Phù Dung - Vẽ vàng 24K men lam 30cm
Theo tử vi & phong thủy ngày đẹp không chỉ giúp đem lại suôn sẻ mà còn giúp gia chủ yên lòng. Chọn được ngày lành tháng tốt khai trương sẽ tương hỗ bạn trong việc kinh doanh thương mại cũng như tránh điềm xui, thua lỗ. Người sinh năm 1995 có năm sinh Âm lịch Ất Hợi có dự tính khai trương, mở shop hoàn toàn có thể lựa chọn một số ít ngày lành tháng tốt trong năm như :

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 7/12, 15/12, 25/12

 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như : 3/1, 14/1, 17/1, 25/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như : 14/2, 27/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như : 5/3, 9/3, 19/3, 25/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như : 12/4, 26/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như : 7/5, 10/5, 22/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như : 13/6, 15/6, 26/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như : 4/7, 9/7, 16/7, 28/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như : 15/8, 17/8, 23/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như : 2/9, 14/9, 23/9, 27/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như : 12/10, 17/10, 22/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như : 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Ngày khai trương vượng phát cho người tuổi Đinh Hợi (2007)

Tranh tứ quý cổ đồ phong thủy tuổi Thìn
Bình hút tài lộc men lam xanh Chim Hoa vẽ vàng 24K 35cm
Người sinh năm Âm lịch Đinh Hợi, Dương lịch 2007 khi khai trương, mở shop cần lựa chọn ngày lành tháng tốt nhằm mục đích mang đến vượng khí và suôn sẻ. Khai trương lưu lại con đường kinh doanh thương mại làm ăn của bạn, nên cần chọn ngày tốt, tránh mang đến điềm xui cũng như vận hạn cho gia chủ. Người sinh năm Đinh Hợi ( 2007 ) khi có dự tính khai trương hoàn toàn có thể xem xét 1 số ít ngày lành tháng tốt trong năm như :

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như : 3/12, 18/12, 22/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như : 7/1, 19/1, 22/1, 27/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như : 19/2, 25/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như : 5/3, 9/3, 19/3, 24/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như : 15/4, 23/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như : 8/5, 12/5, 22/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như : 14/6, 22/6, 25/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như : 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như : 11/8, 18/8, 21/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như : 6/9, 18/9, 25/9, 26/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như : 12/10, 17/10, 22/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn những ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như : 7/11, 12/11, 20/11

Tranh sứ Bát Tràng đắp nổi thuận buồm xuôi gió dát vàng gỗ gụ 50cm
Tranh sứ đắp chữ Tín dát vàng đắp nổi khung gỗ gụ 50cm
Trên đây là câu vấn đáp cho vướng mắc tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt mà chúng tôi phân phối đến quý vị và những bạn. Để tăng suôn sẻ cũng như tính nghệ thuật và thẩm mỹ cho shop, công ty, văn phòng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thêm những món đồ tử vi & phong thủy được làm từ gốm sứ Bát Tràng chính hãng tại Gomdaiviet. vn. Cửa hàng của chúng tôi chuyên phân phối dụng cụ, vật phẩm trang trí, tử vi & phong thủy từ gốm sứ hạng sang. Gốm Đại Việt kính chúc hành khách Khai Trương Hồng Phát – Vạn sự như mong muốn .

2.9

/

5
(
8
votes
)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận