Khai trương năm 2023 ngày nào tốt

Bởi seodocontent
88 Lượt xem
Xem ngày khai trương hợp tuổi

 1. Mục Lục

  • Xem tuổi Kỷ Tỵ mở hàng khai trương ngày nào tốt ?
  • Xem ngày khai trương tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2 năm 2023 :

  Xem tuổi Kỷ Tỵ mở hàng khai trương ngày nào tốt ?

  Bạn đang đọc: Khai trương năm 2023 ngày nào tốt

xem ngày khai trương tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2/2023: Phần mềm cung cấp thông tin Xem ngày khai
trương kinh doanh, buôn bán, khánh thành, mở kho, nhập kho,… Với các nghi vấn sau:

 • Trong tháng 2/2023,  xem tuổi Kỷ Tỵ khai trương bắt đầu hoạt động ngày nào tốt?
 • Chọn ngày khai trương mở hàng tuổi Kỷ Tỵ trong năm mới. Chọn giờ tốt khai trương trong tháng 2 năm 2023 hợp tuổi Kỷ Tỵ cầu tài lộc, tài vượng,..trong năm mới
 1. Xem ngày khai trương tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2 năm 2023 :

Xin mời nhập không thiếu những thông tin phía dưới đây để nhận hiệu quả trả về :Khai trương năm 2023 ngày nào tốt

Bạn đang đọc : Khai trương năm 2023 ngày nào tốt
Xem ngày khai trương hợp tuổi tin tức của bạn

Ngày sinh dương lịch :

1989

Ngày sinh âm lịch :

1989 (năm Kỷ Tỵ)

Cung :

Song Tử:Cung thứ: 3 trong Hoàng Đạo

Ngũ hành :

Mộc

Mệnh :

Đại lâm Mộc ( Gỗ trong rừng)

Thứ hai6

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Ất Mùi, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (16/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
TốtXem ngày 6/2/2023
Thứ năm9

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (19/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
TốtXem ngày 9/2/2023
Thứ sáu10

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (20/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
TốtXem ngày 10/2/2023
Thứ bảy11

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (21/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
TốtXem ngày 11/2/2023
Thứ bảy18

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (28/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
TốtXem ngày 18/2/2023
Thứ tư22

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Tân Hợi, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (3/2/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
TốtXem ngày 22/2/2023
Thứ năm23

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (4/2/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
TốtXem ngày 23/2/2023

>> > Xem Ngay : Giấc Mơ Và Con Số Linh Nghiệm ( P2 ) – Hội Buôn Chuyện

Thứ bảy25

Tháng 2

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Canh Ngọ 1990 Năm 2022 – Nam, Nữ Mạng

 • Tức: Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (6/2/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
TốtXem ngày 25/2/2023
Chủ nhật26

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Ất Mão, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (7/2/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
TốtXem ngày 26/2/2023
 • Thứ hai, ngày 6/2/2023
 • Ngày: Ất Mùi, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (16/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 9/2/2023
 • Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (19/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ sáu, ngày 10/2/2023
 • Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (20/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ bảy, ngày 11/2/2023
 • Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (21/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng
  Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ bảy, ngày 18/2/2023
 • Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (28/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ tư, ngày 22/2/2023
 • Ngày: Tân Hợi, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (3/2/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 23/2/2023
 • Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (4/2/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ bảy, ngày 25/2/2023
 • Ngày:
  Giáp Dần, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (6/2/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Chủ nhật, ngày 26/2/2023
 • Ngày: Ất Mão, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (7/2/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí
  (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Thứ tư1

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Canh Dần, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (11/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
XấuXem ngày 1/2/2023
Thứ năm2

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Tân Mão, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (12/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
XấuXem ngày 2/2/2023
Thứ sáu3

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (13/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
XấuXem ngày 3/2/2023
Thứ bảy4
Xem thêm : Tử vi tuổi Canh Dần 1950 Nam mạng năm Nhâm Dần 2022

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (14/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
XấuXem ngày 4/2/2023

>> > Xem Ngay : Đinh Tỵ 1977 hợp màu gì và cách ngày càng tăng tài lộc, giải trừ tai ương trong Nhâm Dần 2022

Chủ nhật5

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (15/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
XấuXem ngày 5/2/2023
Chủ nhật12

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (22/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
XấuXem ngày 12/2/2023
Thứ hai13

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (23/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
XấuXem ngày 13/2/2023
Thứ ba14

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Quý Mão, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (24/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
XấuXem ngày 14/2/2023
Thứ tư15

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (25/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
XấuXem ngày 15/2/2023
Thứ năm16

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (26/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
XấuXem ngày 16/2/2023
Thứ sáu17

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (27/1/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
XấuXem ngày 17/2/2023
Thứ hai20

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (1/2/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
XấuXem ngày 20/2/2023
Thứ ba21

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (2/2/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
XấuXem ngày 21/2/2023
Thứ sáu24

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Quý Sửu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (5/2/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
XấuXem ngày 24/2/2023
Thứ ba28

Tháng 2

 • Tức: Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (9/2/2023 Âm lịch).
 • Là ngày: Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
XấuXem ngày 28/2/2023
 • Thứ tư, ngày 1/2/2023
 • Ngày: Canh Dần, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (11/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ năm, ngày 2/2/2023
 • Ngày: Tân Mão, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (12/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ sáu, ngày 3/2/2023
 • Ngày:
  Nhâm Thìn, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (13/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ bảy, ngày 4/2/2023
 • Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (14/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu
  (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Chủ nhật, ngày 5/2/2023
 • Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (15/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Chủ nhật, ngày 12/2/2023
 • Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (22/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ hai, ngày 13/2/2023
 • Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (23/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ ba, ngày 14/2/2023
 • Ngày:
  Quý Mão, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (24/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ tư, ngày 15/2/2023
 • Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (25/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần
  (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 16/2/2023
 • Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (26/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ sáu, ngày 17/2/2023
 • Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão (27/1/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ hai, ngày 20/2/2023
 • Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (1/2/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ ba, ngày 21/2/2023
 • Ngày:
  Canh Tuất, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (2/2/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ sáu, ngày 24/2/2023
 • Ngày: Quý Sửu, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (5/2/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần
  (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ ba, ngày 28/2/2023
 • Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão (9/2/2023 Âm lịch).
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
  Xem tuổi Kỷ Tỵ mở hàng khai trương ngày nào tốt?

  • Xem ngày khai trương tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2 năm
   2023:
  • Key liên quan:

>> > Xem Ngay :

Đinh Tỵ 1977 hợp màu gì và cách gia tăng tài lộc, giải trừ tai họa trong Nhâm Dần 2022

Xem thêm : Tử Vi Tuổi Canh Ngọ 1990 Năm 2022 – Nam, Nữ Mạng

Biết thêm
Xem thêm : TỬ VI TUỔI BÍNH THÌN 1976 NỮ – Nano Machine

Xem ngày khai trương hợp tuổi tại các tháng khác của tuổi 1989

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận