Tuổi Mậu Ngọ hợp với tuổi nào?

Bởi seodocontent
71 Lượt xem

Tuổi Mậu Ngọ nam mạng hợp với tuổi nào? Tuổi Mậu Ngọ nữ mạng hợp với tuổi nào? Tử vi trọn đời tuổi Mậu Ngọ ra sao?

Tuổi Mậu Ngọ nam mạng hợp với tuổi nào?

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: S au đây là những tuổi hạp với tuổi Mậu Ngọ trong
mọi công việc làm ăn và giao dịch, đó là các tuổi Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất
Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Ất Mão. Bạn nên hợp tác với những tuổi này mà
làm ăn thì tạo nhiều kết quả về tiền bạc.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Tuổi Mậu Ngọ kết hôn với những tuổi này sẽ được sống
sang giàu vì hạp tuổi và thành công về việc hôn nhân, đó là các tuổi: Kỷ
Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ. Những tuổi này rất hạp trong
việc hiệp hôn và rất tốt cho việc ở đời, sẽ tạo được nhiều kết quả tốt
đẹp cho sự sống. Nếu bạn kết hôn và xây dựng hạnh phúc với những tuổi
này, chỉ có cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm
Tuất, Giáp Tý, Bính Thìn. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì cuộc
sống trở nên khó khăn nghèo túng, đó là kết hôn với các tuổi: Tân Dậu,
Ất Mão, Quý Dậu. Những năm này khắc tuổi, kỵ hiệp hôn, nếu hiệp hôn thì
không thành hay cam chịu cảnh xa vắng, đó là những năm mà bạn ở vào
tuổi: 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Bạn sanh vào những tháng này sẽ
có nhiều vợ, đó là sanh vào tháng 1, 3, 4, 6, 7 và 10 Âm lịch, thế nào
bạn cũng phải lâm vào cảnh hai vợ hoặc nhiều dòng con.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: B ạn kết hôn hay làm ăn với những tuổi này sẽ bị
tuyệt mạng, biệt ly hay thất bại liên miên vì tuổi quá xung khắc đó là
các tuổi; Tân Dậu và Quý Dậu. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn thì nên
tránh, về tình duyên không nên làm lễ hiệp hôn linh đình, về gia đạo thì
phải khấn vái Trời Phật, cầu xin giải hạn và làm phúc đức thì sẽ được
như ý.

Tuổi Mậu Ngọ nữ mạng hợp với tuổi nào?

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong việc làm ăn cũng như về phần tài lộc, muốn
được phát triển mạnh mẽ, muốn có cuộc sống đầy đủ, khỏi sợ bị thua lỗ,
trong cuộc đời bạn, nên giao dịch, hợp tác hay cộng tác làm ăn thì có
nhiều kết quả tốt, đó là các tuổi rất hạp cho sự làm ăn như: Kỷ Mùi, Quý
Hợi và Ất Sửu. Những tuổi nầy làm ăn giao dịch thì có nhiều thắng lợi.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân và hạnh phúc bạn nên lựa chọn
cho những tuổi nầy: Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ và Ất
Mão. Bạn kết duyên với tuổi Ất Sửu, Đinh Mão: Cuộc sống bạn được lên cao
về tài lộc và hưởng được cuộc đời sung sướng. Với tuổi Kỷ Mùi và Quý
Hợi: Hai tuổi nầy thuận lợi cho bạn tạo được cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp
có thể hưởng được sự giàu sang phú quý trọn đời. Với tuổi Đinh Tỵ và Ất
Mão: Có nhiều may mắn đưa đến cho bạn trong việc tạo lấy cơ nghiệp và
cuộc sống có nhiều may mắn. Trên đây là các tuổi nếu bạn chọn kết hôn sẽ
tạo được sự giàu sang phú quý cho cuộc đời. Nếu bạn kết hôn với những
tuổi nầy, đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà
thôi, vì những tuổi sau đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà
không hạp về đường tài lộc, nên chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình
mà thôi, đó là các tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Tuất, Giáp Tý, Bính Thìn. Nếu bạn
kết duyên với những tuổi nầy, cuộc đời của bạn có thể phải sống trong
sự khó khăn và nghèo khổ, khó tạo được cuộc sống khả dĩ bảo đảm được
tương lai rực rỡ cho cuộc đời, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Canh
Thân, Bính Dần, Giáp Dần. Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường
tình duyên cũng như không hạp về đường tài lộc nên sự sống chỉ luẩn
quẩn ở trong sự nghèo khổ mà thôi Có những năm mà bạn không nên kết hôn,
vì nếu kết hôn có thể gặp cảnh xa vắng hay buồn phiền, đó là những năm
mà bạn ở vào số tuổi: 16, 20, 26, 28, 32, 38 và 40 tuổi. Nếu bạn sanh
vào những tháng nầy cụôc đời bạn có số đa phu hay có nhiều chồng, đó là
nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 7 và 10 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: T rong việc làm ăn cũng như mọi việc trong cuộc đời
đừng nên giao dịch hay làm ăn với những tuổi nầy, vì những tuổi nầy xung
kỵ nếu kết duyên hay làm ăn, có thể gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng
giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Tân Dậu và Quý Dậu. Hai tuổi nầy đại kỵ
và xung khắc với tuổi Mậu Ngọ. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề làm ăn thì không
nên giao dịch về vấn đề tiền bạc. Với tình duyên thì kỵ làm lễ hôn
nhơn. Với gia đình thì nên cúng sao cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao
hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

(ST)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận