Độ tuổi kết hôn đối với nam theo quy định pháp luật là bao nhiêu tuổi? Cưỡng ép kết hôn khi chưa đủ độ tuổi kết hôn thì có vi phạm điều cấm của luật hôn nhân hay không?

Bởi seodocontent
24 Lượt xem

Độ tuổi kết hôn đối với nam theo quy định pháp luật là bao nhiêu tuổi? Cho tôi hỏi cháu tôi giới tính nam, sinh ngày 20/10/1998 thì đã đủ tuổi đăng ký kết hôn chưa? Bị cưỡng ép kết hôn khi chưa đủ độ tuổi kết hôn thì xử lý ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Đăng Tiến đến từ Gia Lai.

Độ tuổi kết hôn đối với nam theo quy định pháp luật là bao nhiêu tuổi?

Căn cứ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước lao lý như sau :

Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Như thông tin anh phân phối thì cháu anh là nam, sinh ngày 20/10/1998, như vậy đến nay cháu của anh mới đủ 24 tuổi và thỏa điều kiện kèm theo độ tuổi kết hôn dành cho nam theo lao lý của pháp lý .Lưu ý rằng anh cũng phải hiểu độ tuổi để kết hôn so với nữ lúc bấy giờ là từ đủ 18 tuổi và việc kết hôn cũng phải do sự tự nguyện, người nữ không được mất năng lượng hành vi nhân sự, kết hôn không thuộc trường hợp cấm của pháp lý thì mới được phép kết hôn .

Độ tuổi kết hôn

Độ tuổi kết hôn 

Cưỡng ép kết hôn khi chưa đủ độ tuổi kết hôn thì có vi phạm điều cấm của luật hôn nhân hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định như sau:

Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.

Theo đó, nếu có hành vi cưỡng ép kết hôn khi chưa đủ độ tuổi kết hôn thì đã vi phạm điều cấm của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình như trên .

Bị cưỡng ép kết hôn khi chưa đủ độ tuổi kết hôn thì xử lý ra sao?

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 11 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước lao lý như sau :

Xử lý việc kết hôn trái pháp luật

1. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật về tố tụng dân sự.

2. Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này.

3. Quyết định của Tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân phải được gửi cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên kết hôn trái pháp luật; cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

4. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

Theo đó, nếu đã kết hôn nhưng bị cưỡng ép kết hôn khi chưa đủ độ tuổi thì giải quyết và xử lý theo lao lý trên của pháp lý .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận