Điều kiện kết nạp Đội thế nào? Mẫu Đơn xin vào Đội ra sao?

Bởi seodocontent
20 Lượt xem

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ( được gọi tắt là Đội ) là một tổ chức triển khai Cộng sản được những thiếu niên nhi đồng hoạt động giải trí tại Nước Ta. Trong bài viết này, Hieuluat sẽ cung cho bạn đọc những thông tin tương quan đến Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và mẫu Đơn xin vào Đội lúc bấy giờ .

Mục lục bài viết

  • Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là gì?
  • Điều kiện kết nạp vào Đội ra sao?
  • Quyền và nhiệm vụ của đội viên
  • Một số mẫu Đơn xin vào Đội

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là gì?

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ( được gọi tắt là Đội ) là một tổ chức triển khai Cộng sản được những thiếu niên nhi đồng hoạt động giải trí tại Nước Ta. Đội do quản trị Hồ Chí Minh cùng với Đảng cộng sản Nước Ta xây dựng vào năm 1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm nhiệm hướng dẫn .
Để được đứng trong hàng ngũ của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh yên cầu những bạn học viên cần cung ứng được những điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và ý thức học tập rèn luyện .
Ngoài ra, khi đã cung ứng được những tiêu chuẩn, đủ điều kiện kèm theo để trở thành đội viên thì những bạn cần làm Đơn xin vào đội, gửi đến tổ chức triển khai đoàn trường nơi đang học tập để được xem xét kết nạp đội viên .

Điều kiện kết nạp Đội thế nào ? Mẫu Đơn xin vào Đội thế nào ? ( Ảnh minh họa )

Điều kiện kết nạp vào Đội ra sao?

Theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khóa VIII, quy trình tiến độ 2018 – 2023 phát hành kèm theo Quyết định số 99 – QĐ / TWĐTN-CTTN của Ban Chấp hành Trung ương, điều kiện kèm theo của đội viên như sau :
– Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh là thiếu niên Nước Ta từ 9 đến hết 15 tuổi triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu học tập, rèn luyện và tu dưỡng để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh .
– Điều kiện và thủ tục kết nạp đội viên : Thiếu niên Nước Ta có vừa đủ những phẩm chất trên và bảo vệ những điều kiện kèm theo sau đây đều được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh :
+ Thừa nhận Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh .
+ Tự nguyện xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh .
+ Được quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý chấp thuận .
Ở những nơi chưa có tổ chức triển khai Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, việc kết nạp đội viên triển khai theo hướng dẫn thực thi Điều lệ Đội do Hội đồng Đội Trung ương phát hành .

Quyền và nhiệm vụ của đội viên

Tại Điều 3, Điều 4 Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khóa VIII, quy trình tiến độ 2018 – 2023 nêu rõ quyền, trách nhiệm của đội viên :
– Quyền của đội viên :
+ Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp sức để phát huy năng lượng trong học tập, hoạt động giải trí, đi dạo, công tác làm việc xã hội .
+ Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình theo chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của nhà nước và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh .
+ Được hoạt động và sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tranh luận và quyết định hành động những việc làm của Đội. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chỉ huy liên đội, chi đội .
Đội viên hết tuổi Đội, chi đội làm lễ trưởng thành Đội .
– Nhiệm vụ của đội viên :
+ Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Chương trình Rèn luyện đội viên .
+ Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh .

+ Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác Nhi đồng.
 

Một số mẫu Đơn xin vào Đội

Mẫu số 01 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH……….
LIÊN ĐỘI: T.H………………
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

…….., ngày … tháng … năm ……

 

Kính gửi : – Ban Phụ trách Đội trường Tiểu học ……………………………………………….
– Ban Chỉ huy Liên đội .
Em tên là : ……………………………………….. …………………………………………………………..
Sinh ngày : ………………………………………. ………………………………………………………….
Học sinh lớp : …………………………… Trường : ……………………………………………………….
Sau khi được học Điều lệ và lịch sử dân tộc Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức triển khai tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho quốc gia .
Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa :
– Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy .
– Tuân theo Điều lệ Đội .
– Giữ gìn danh dự Đội .

Người làm đơn

Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——-

Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20 …
Kính gửi : – Ban Phụ trách Đội trường Tiểu học ……………………………………………….
– Ban Chỉ huy Liên đội .
Em tên là : ………………… … .. Sinh ngày : … tháng … năm 20 …
Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học … …
Từ lâu em đã mơ ước đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, được mang trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thắm. Thời gian qua, em đã hiểu rõ Điều lệ Đội, hiểu được Đội là tổ chức triển khai rất tốt để giúp em văn minh trong học tập và rèn luyện. Vì vậy, nay em viết đơn này ý kiến đề nghị ban chỉ huy Liên đội xét cho em được vào Đội, được triển khai nguyện vọng của mình .
Được vào Đội, em xin hứa sẽ triển khai tốt điều lệ Đội, cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành một đội viên tốt .
Em xin trân trọng cảm ơn .

Người làm đơn

Vừa rồi là một số Mẫu Đơn xin vào Đội. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 

Vừa rồi là một số Mẫu Đơn xin vào Đội. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc thể liên hệ với chúng tôi qua hotline  19006199 để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận