Màu nào hợp với tuổi 1968?

Bởi seodocontent
58 Lượt xem
Năm Mậu Thân ( tương ứng với năm 1968 dương lịch ) Lập xuân vào ngày 7 tháng Giêng ( ngày 5/2/1968 ). Vì năm âm lịch khởi đầu từ tiết Lập xuân ( xem bài “ Hướng ban thờ cho tuổi Giáp Tý ” ), nên tuổi Mậu Thân – 1968 được tính cho những người sinh từ ngày 7 tháng Giêng đến ngày 18 tháng 12 năm Mậu Thân .

Tức từ ngày 5/2/1968 đến ngày 3/2/1969 dương lịch.

Tuổi Mậu Thân, cả nam và nữ đều có Niên mệnh ( còn gọi là Sinh mệnh ) là Đại Trạch Thổ khắc Thiên Hà Thủy. Mệnh này dùng để xem Tử vi, còn muốn xem Phong thủy ( cả hướng nhà, hướng ban thờ, hướng nhà bếp và sắc tố, số lượng hợp với tuổi … ) phải địa thế căn cứ vào Thiên mệnh ( tức Cung mệnh hay Mệnh quái ) .

Chọn màu sắc và con số hợp tuổi theo Ngũ hành

Chọn sắc tố và số lượng hợp tuổi để đem lại như mong muốn, hanh thông, người ta địa thế căn cứ vào sự sinh khắc của Ngũ hành .
Theo tử vi & phong thủy, mỗi người có một Mệnh gắn với tuổi – năm sinh. Mỗi Mệnh lại mang một Hành trong Ngũ hành và mỗi hành ấy lại có những sắc tố, số lượng đặc trưng và tương quan đến sắc tố, số lượng của hành khác theo chính sách sinh – khắc .
Theo đó, những màu, số lượng tương ứng với những hành như sau :
Thổ : Vàng, Nâu, Nâu đất ; số 0, 2, 5, 8 .
Kim : Trắng, Trắng ngà, Kem ; số 6, 7 .
Thủy : Đen, Xanh dương ; số 1 .
Mộc : Xanh lục ; số 3, 4 .
Hỏa : Đỏ, Hồng, Tím ; số 9 .
Ngoài ra còn có những màu trộn lẫn khác, nhưng nếu màu chính của hành nào đó chiếm tỷ suất lớn thì cũng thuộc hành đó .
Còn quan hệ sinh – khắc của Ngũ hành như sau :
Tương sinh : Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim .
Tương khắc : Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim .
Cách tính số theo Ngũ hành : Lấy số ở đầu cuối trong chuỗi số. Nếu trong chuỗi số có nhiều số giống nhau thì tính theo số giống nhau đó .
Nguyên tắc của việc chọn sắc tố, số lượng theo tuổi là :
Tốt nhất chọn màu, số của hành sinh cho hành bản mệnh. Thứ hai là màu và số của hành tương hòa với hành bản mệnh. Nếu không được thì chọn màu và số của hành bị hành bản mệnh khắc cũng được .
trái lại, kỵ nhất là màu và số của hành khắc hành bản mệnh ; thứ hai là màu và số của hành được hành bản mệnh sinh cho, vì vì khi sinh cho hành khác hành bản mệnh phải tiết khí nên bị suy yếu .

Màu sắc và con số phong thủy cho tuổi

Khi phi cung Bát quái, ta tính được người nam tuổi Mậu Thân – 1968 có Mệnh quái Khôn. Theo Kinh Dịch, Khôn là Đất, ngũ hành Thổ thuộc Tây tứ mệnh. Như vậy, người nam tuổi này có Cung mệnh Thổ, tương hòa với Niên mệnh Đại Trạch Thổ và thuộc Tây tứ trạch .
Người nam sinh năm 1968 hành Thổ bản mệnh sẽ có những quan hệ như sau :
Tương sinh : Hành Hỏa, sinh ra hành Thổ bản mệnh .
Tương hòa : Hành Thổ cùng hành với hành Thổ bản mệnh .
Chế khắc : Hành Thủy, bị hành Thổ bản mệnh khắc .
Tiết khí : Hành Kim, được hành Thổ bản mệnh sinh do đó hành bản mệnh bị suy yếu một phần .
Tương khắc : Hành Mộc, khắc hành Thổ bản mệnh .
Như vậy, so với người có mệnh quái Thổ, tốt nhất chọn màu Đỏ, Hồng, Tím và số 9 thuộc Hỏa sinh cho hành Thổ bản mệnh, được tương sinh .
Sau đó đến màu Vàng, Nâu, Nâu đất và số 1 thuộc Thổ, cùng hành với hành bản mệnh nên được tương hòa .

Nếu không thì cũng phải lấy màu Đen, Xanh dương và số 1 thuộc Thủy; dù bị hành bản mệnh khắc, không được tương sinh hay tương hòa nhưng hành bản mệnh cũng không bị khắc ngược hay tiết khí.

Cần tránh màu Trắng, Trắng ngà, Kem và số 6, 7 thuộc Kim, vì hành Thổ bản mệnh sẽ bị tiết khí khi sinh cho Kim .
Kỵ nhất là màu Xanh lục và số 3, 4 thuộc Mộc khắc hành Thổ bản mệnh, rất xấu .

Nam sinh năm 1968 cung Khôn, mệnh Thổ

Tốt nhất: Màu Đỏ, Hồng, Tím; số 9.

Tốt nhì: Màu Vàng, Nâu, Nâu đất; số 0, 2, 5, 8.

Trung bình: Màu Đen, Xanh dương; số 1.

Hơi xấu: Màu Trắng, Trắng ngà, Kem; số 6, 7.

Rất xấu: Màu Xanh lục; số 3, 4.

Màu sắc và con số phong thủy cho tuổi

Khi phi cung Bát quái, ta tính được người nữ tuổi Mậu Thân – 1968 có Mệnh quái Khảm. Theo Kinh Dịch, Khảm là Nước, ngũ hành Thủy thuộc Đông tứ mệnh. Như vậy, người nữ tuổi này có Cung mệnh Thủy, bị Niên mệnh Đại Trạch Thổ khắc và thuộc Đông tứ trạch .
Người nữ sinh năm 1968 hành Thủy bản mệnh sẽ có những quan hệ như sau :
Tương sinh : Hành Kim, sinh ra hành Thủy bản mệnh .
Tương hòa : Hành Thủy cùng hành với hành Thủy bản mệnh .
Chế khắc : Hành Hỏa, bị hành Thủy bản mệnh khắc .
Tiết khí : Hành Mộc, được hành Thủy bản mệnh sinh do đó hành bản mệnh bị suy yếu một phần .
Tương khắc : Hành Thổ, khắc hành Thủy bản mệnh .
Như vậy, so với người có mệnh quái Thủy, tốt nhất chọn màu Trắng, Trắng ngà, Kem và số 6, 7 thuộc Kim sinh cho hành Thủy bản mệnh, được tương sinh .
Sau đó đến màu Đen, Xanh dương và số 1 thuộc Thủy, cùng hành với hành bản mệnh nên được tương hòa .
Nếu không thì cũng phải lấy màu Đỏ, Hồng, Tím và số 9 thuộc Hỏa ; dù bị hành bản mệnh khắc, không được tương sinh hay tương hòa nhưng hành bản mệnh cũng không bị khắc ngược hay tiết khí .
Cần tránh màu Xanh lục và số 3, 4 thuộc Mộc, vì hành Thủy bản mệnh sẽ bị tiết khí khi sinh cho Mộc .
Kỵ nhất là màu Vàng, Nâu, Nâu đất và số 0, 2, 5, 8 thuộc Thổ khắc hành Thủy bản mệnh, rất xấu .

Nữ sinh năm 1968 cung Khảm, mệnh Thủy

Tốt nhất: Màu Trắng, Trắng ngà, Kem; số 6, 7.

Tốt nhì: Màu Đen, Xanh dương; số 1.

Trung bình: Màu Đỏ, Hồng, Tím; số 9.

Hơi xấu: Màu Xanh lục; số 3, 4.

Rất xấu: Màu Vàng, Nâu, Nâu đất; số 0, 2, 5, 8.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận