Tuổi 1949 hợp màu nào và kỵ màu nào?

Bởi seodocontent
41 Lượt xem
Năm Kỷ Sửu ( tương ứng với năm 1949 dương lịch ) Lập xuân vào ngày 7 tháng Giêng ( ngày 4/2/1949 ). Vì năm âm lịch khởi đầu từ tiết Lập xuân ( xem bài “ Hướng ban thờ cho tuổi Giáp Tý ” ), nên tuổi Kỷ Sửu – 1949 được tính cho những người sinh từ ngày 7 tháng Giêng đến ngày 17 tháng 12 năm Kỷ Sửu .

Tức từ ngày 4/2/1949 đến ngày 3/2/1950 dương lịch.

Tuổi Kỷ Sửu, cả nam và nữ đều có Niên mệnh ( còn gọi là Sinh mệnh ) là Tích Lịch Hỏa bị Thiên Hà Thủy khắc. Mệnh này dùng để xem Tử vi, còn muốn xem Phong thủy ( cả hướng nhà, hướng ban thờ, hướng nhà bếp và sắc tố, số lượng hợp với tuổi … ) phải địa thế căn cứ vào Thiên mệnh ( tức Cung mệnh hay Mệnh quái ) .

Chọn màu sắc và con số hợp tuổi theo Ngũ hành

Chọn sắc tố và số lượng hợp tuổi để đem lại như mong muốn, hanh thông, người ta địa thế căn cứ vào sự sinh khắc của Ngũ hành .
Theo tử vi & phong thủy, mỗi người có một Mệnh gắn với tuổi – năm sinh. Mỗi Mệnh lại mang một Hành trong Ngũ hành và mỗi hành ấy lại có những sắc tố, số lượng đặc trưng và tương quan đến sắc tố, số lượng của hành khác theo chính sách sinh – khắc .
Theo đó, những màu, số lượng tương ứng với những hành như sau :
Thổ : Vàng, Nâu, Nâu đất ; số 0, 2, 5, 8 .
Kim : Trắng, Trắng ngà, Kem ; số 6, 7 .
Thủy : Đen, Xanh dương ; số 1 .
Mộc : Xanh lục ; số 3, 4 .
Hỏa : Đỏ, Hồng, Tím ; số 9 .
Ngoài ra còn có những màu trộn lẫn khác, nhưng nếu màu chính của hành nào đó chiếm tỷ suất lớn thì cũng thuộc hành đó .
Còn quan hệ sinh – khắc của Ngũ hành như sau :
Tương sinh : Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim .
Tương khắc : Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim .
Cách tính số theo Ngũ hành : Lấy số sau cuối trong chuỗi số. Nếu trong chuỗi số có nhiều số giống nhau thì tính theo số giống nhau đó .
Nguyên tắc của việc chọn sắc tố, số lượng theo tuổi là :
Tốt nhất chọn màu, số của hành sinh cho hành bản mệnh. Thứ hai là màu và số của hành tương hòa với hành bản mệnh. Nếu không được thì chọn màu và số của hành bị hành bản mệnh khắc cũng được .
trái lại, kỵ nhất là màu và số của hành khắc hành bản mệnh ; thứ hai là màu và số của hành được hành bản mệnh sinh cho, vì vì khi sinh cho hành khác hành bản mệnh phải tiết khí nên bị suy yếu .

Màu sắc và con số phong thủy cho nam tuổi 1949

Khi phi cung Bát quái, ta tính được người nam tuổi Kỷ Sửu – 1949 có Mệnh quái Càn. Theo Kinh Dịch, Càn là Trời, ngũ hành Kim thuộc Tây tứ mệnh. Như vậy, người nam tuổi này có Cung mệnh Kim, bị Niên mệnh hành Hỏa khắc, xấu và thuộc Tây tứ trạch .
Người nam sinh năm 1949 hành Kim bản mệnh sẽ có những quan hệ như sau :
Tương sinh : Hành Thổ, sinh ra hành Kim bản mệnh .
Tương hòa : Hành Kim cùng hành với hành Kim bản mệnh .
Chế khắc : Hành Mộc, bị hành Kim bản mệnh khắc .
Tương khắc : Hành Hỏa, khắc hành Kim bản mệnh .
Tiết khí : Hành Thủy, được hành Kim bản mệnh sinh vì vậy hành bản mệnh bị suy yếu một phần .
Như vậy, so với người có mệnh quái Kim, tốt nhất chọn màu Vàng, Nâu, Nâu đất và những số 0, 2, 5, 8 thuộc hành Thổ sinh cho hành Kim bản mệnh, được tương sinh .

Sau đó đến màu Trắng, Trắng ngà, Kem và số 6, số 7 thuộc Kim cùng hành với hành bản mệnh nên được tương hòa.

Nếu không thì cũng phải lấy màu Xanh lục và số 3, 4 thuộc Mộc ; dù bị hành bản mệnh khắc, không được tương sinh hay tương hòa nhưng hành bản mệnh cũng không bị khắc ngược hay tiết khí .
Cần tránh màu Đen, Xanh dương ( Xanh nước biển ) và số 1 thuộc Thủy, vì hành Kim bản mệnh sẽ bị tiết khí khi sinh cho Thủy .
Kỵ nhất là màu Đỏ, Hồng, Tím và số 9 thuộc Hỏa, khắc hành Kim bản mệnh, rất xấu .

Nam sinh năm 1949 cung Càn, mệnh Kim
Tốt nhất : Màu Vàng, Nâu, Nâu đất ; số 0, 2, 5, 7 .
Tốt nhì : Màu Trắng, Trắng ngà, Kem ; số 6, 7 .
Trung bình : Màu Xanh lục ; số 3, 4 .
Hơi xấu : Màu Đen, Xanh dương ; số 1 .
Rất xấu : Màu Đỏ, Hồng, Tím ; số 9 .


Màu sắc và con số phong thủy cho nữ tuổi 1949

Khi phi cung Bát quái, ta tính được người nữ tuổi Kỷ Sửu – 1949 có Mệnh quái Ly. Theo Kinh Dịch, Ly là Lửa, ngũ hành Hỏa thuộc Đông tứ mệnh. Như vậy, người nữ tuổi này có Cung mệnh Hỏa, tương hòa với Niên mệnh cũng hành Hỏa và thuộc Đông tứ trạch .
Người nữ sinh năm 1949 hành Hỏa bản mệnh sẽ có những quan hệ như sau :
Tương sinh : Hành Mộc, sinh ra hành Hỏa bản mệnh .
Tương hòa : Hành Hỏa cùng với hành Hỏa bản mệnh .
Tương khắc : Hành Thủy, khắc hành Hỏa bản mệnh .
Chế khắc : Hành Kim, bị hành Hỏa bản mệnh khắc .
Tiết khí : Hành Thổ, được hành Hỏa bản mệnh sinh cho nên vì thế hành bản mệnh bị suy yếu một phần .
Như vậy, so với người có mệnh quái Ly – Hỏa, tốt nhất chọn màu Xanh lục và những số 3, số 4 thuộc hành Mộc sinh cho hành Hỏa bản mệnh, được tương sinh .
Sau đó đến màu Đỏ, Hồng, Tím và số 9 thuộc Hỏa cùng hành với hành bản mệnh nên được tương hòa .
Nếu không thì cũng phải lấy màu Trắng, Trắng ngà, Kem và số 6, số 7 thuộc Kim ; dù bị hành bản mệnh khắc, không được tương sinh hay tương hòa nhưng hành bản mệnh cũng không bị khắc ngược hay tiết khí .
Cần tránh màu Vàng, Nâu, Nâu đất và số 0, 2, 5, 7 thuộc Thổ, vì hành Hỏa bản mệnh sẽ bị tiết khí khi sinh cho Thổ .
Kỵ nhất là màu Đen, Xanh dương ( Xanh nước biển ) và số 1 thuộc Thủy, khắc hành Hỏa bản mệnh, rất xấu .

Nữ sinh năm 1949 cung Ly, mệnh Hỏa
Tốt nhất : Màu Xanh lục ; số 3, 4 .

Tốt nhì: Màu Đỏ, Hồng, Tím; số 9.

Trung bình : Màu Trắng, Trắng ngà, Kem ; số 6, 7 .
Hơi xấu : Màu Vàng, Nâu, Nâu đất ; số 0, 2, 5, 7 .
Rất xấu : Màu Đen, Xanh dương ; số 1 .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận