Lựa chọn tuổi hợp làm ăn với Đinh Mão 1987 đem đến thành công – XEM TUỔI HỢP

Bởi seodocontent
16 Lượt xem
Năm sinh Mệnh Thiên can

Địa chi

Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1965

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Ất – Đinh => Tương Sinh Tỵ – Mão => Bình Hòa Cung : Cấn – Cung : Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa

7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1967

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Đinh – Đinh => Bình Hòa Mùi – Mão => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh

7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1968

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Thân – Mão => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa

7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1975

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Ất – Đinh => Tương Sinh Mão – Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh

7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1976

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Đinh => Bình Hòa Thìn – Mão => Lục Hại Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh

7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1977

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Đinh => Bình Hòa Tỵ – Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa

7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1985

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Ất – Đinh => Tương Sinh Sửu – Mão => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh

7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1989

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Đinh => Tương Sinh Tỵ – Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa

8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1991

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Đinh => Bình Hòa Mùi – Mão => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Khôn => Lục Sát Hỏa – Thổ => Tương Sinh

7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1994

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Giáp – Đinh => Tương Sinh Tuất – Mão => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh

9

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1995

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Ất – Đinh => Tương Sinh Hợi – Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa

8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1998

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Dần – Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa

8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2002

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Đinh => Tương Phá Ngọ – Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh

7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2003

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Đinh => Tương Xung Mùi – Mão => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh

8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2007

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Đinh => Bình Hòa Hợi – Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa

8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2010

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Đinh => Bình Hòa Dần – Mão => Bình Hòa Cung : Cấn – Cung : Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa

7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2011

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Đinh => Bình Hòa

Mão – Mão => Bình Hòa

Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Kim – Thổ  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận