Xem ngày động thổ tháng 5/2023 tốt giúp khởi công thuận lợi

Xem ngày động thổ tháng 5/2023 tốt giúp khai công thuận tiện

Bạn đang chuẩn bị xây dựng công trình? Bạn muốn xem ngày động thổ tháng 5? Hãy cùng Phong Thủy Tam Nguyên tham khảo thông qua bài viết dưới đây nhé!

*Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

1. Xem ngày động thổ tháng 5 năm 2023 tốt cho gia chủ

Khi quyết định khởi công động thổ một công trình, dự án , gia chủ sẽ cẩn trọng lựa chọn xem ngày động thổ tốt phù hợp với tuổi. Do đó, xem ngay ngày tốt trong tháng 5/2023 được thống kê qua bảng dưới đây:

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Dương lịch : 2/5/2023 ( Thứ 2 )
Âm lịch : 2/4/2023
Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Mùi ( 13 h – 15 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Dương lịch : Ngày 9/5/2023
Âm lịch : 9/04/2023
Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần
Giờ Tý ( 23 – 1 h )
Giờ Sửu ( 1 – 3 h )
Giờ Mão ( 5 – 7 h )
GIờ Ngọ ( 11 – 13 h )
Giờ Mùi ( 13 – 15 h )
Giờ Tuất ( 19 – 21 h )
Dương lịch : Ngày 10/5/2023
Âm lịch : Ngày 10/4/2023
Ngày Quý Hợi tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần
Giờ Sửu ( 1 – 3 h )
Giờ Thìn ( 7 – 9 h )
Giờ Ngọ ( 11 – 13 h )
Giờ Mùi ( 13 – 15 h )
Giờ Tuất ( 19 – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 – 23 h )
Dương lịch : Ngày 12/5/2023
Âm lịch : Ngày 12/4/2023
Ngày Ất Sửu tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : Ngày 15/5/2023
Âm lịch : Ngày 15/4/2023
Ngày Mậu Thìn tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Thìn ( 7 – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 – 11 h )
Giờ Thân ( 15 – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 – 19 h )
Giờ Hợi ( 21 – 23 h )
Dương lịch : Ngày 17/5/2023
Âm lịch : Ngày 17/4/2023
Ngày Canh Ngọ tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Dương lịch : 21/5/2023
Âm lịch : 21/4/2023
Ngày Giáp Tuất tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Thìn ( 7 – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 – 11 h )
Giờ Thân ( 15 – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 – 19 h )
Giờ Hợi ( 21 – 23 h )
Dương lịch : 24/5/2023
Âm lịch : 24/4/2023
Ngày Đinh Sửu tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 29/5/2023
Âm lịch : 29/4/2023
Ngày Nhâm Ngọ tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần
Giờ Tý (23h-1h)
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )

>>>> BÍ MẬT: Xem ngày động thổ tháng 6 năm 2023 tốt, chi tiết nhất

2. Xem ngày xấu xây nhà mới vào tháng 5 năm 2023

Chọn ngày động thổ tốt là điều rất quan trọng trước khi thi công. Hạn chế những yếu tố bất lợi, gây khó khăn vất vả, cản trở. Dưới đây là những ngày xấu động thổ tháng 5/2023 bạn nên tránh :

Ngày xấu Giờ xấu trong ngày
Dương lịch : 2/5/2023 ( Thứ 2 )
Âm lịch : 2/4/2023
Ngày Ất Mão
Tháng Ất Tỵ
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 3/5/2023 ( Thứ 3 )
Âm lịch : 3/4/2023
Ngày Bính Thìn
Tháng Ất Tỵ
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Mùi ( 13 h – 15 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Dương lịch : 4/5/2023 ( Thứ 4 )
Âm lịch : 4/4/2023
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Ất Tỵ
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Dương lịch : 5/5/2023 ( Thứ 5 )
Âm lịch : 5/4/2023
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Ất Tỵ
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Mùi ( 13 h – 15 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 6/5/2023 ( Thứ 6 )
Âm lịch : 6/4/2023
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Ất Tỵ
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Mùi ( 13 h – 15 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Dương lịch : 7/5/2023 ( Thứ 7 )
Âm lịch : 7/4/2023
Ngày Canh Thân
Tháng Ất Tỵ
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 8/5/2023 ( Chủ nhật )
Âm lịch : 8/4/2023
Ngày Tân Dậu
Tháng Ất Tỵ
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 9/5/2023 ( Thứ 2 )
Âm lịch : 9/4/2023
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Ất Tỵ
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Mùi (13h-15h)
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Dương lịch : 11/5/2023 ( Thứ 4 )
Âm lịch : 11/4/2023
Ngày Giáp Tý
Tháng Ất Tỵ
Giờ Dần (3h-5h)

Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Mùi ( 13 h – 15 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )

Dương lịch : 13/5/2023 ( Thứ 6 )
Âm lịch : 13/4/2023
Ngày Bính Dần
Tháng Ất Tỵ
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 14/5/2023 ( Thứ 7 )
Âm lịch : 14/4/2023
Ngày Đinh Mão
Tháng Ất Tỵ
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 16/5/2023 ( Thứ 2 )
Âm lịch : 16/4/2023
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Ất Tỵ
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Dương lịch : 17/5/2023 ( Thứ 3 )
Âm lịch : 17/4/2023
Ngày Canh Ngọ
Tháng Ất Tỵ
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 18/5/2023 ( Thứ 4 )
Âm lịch : 18/4/2023
Ngày Tân Mùi
Tháng Ất Tỵ
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Mùi ( 13 h – 15 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Dương lịch : 19/5/2023 ( Thứ 5 )
Âm lịch : 19/4/2023
Ngày Nhâm Thân
Tháng Ất Tỵ
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 20/5/2023 ( Thứ 6 )
Âm lịch : 20/4/2023
Ngày Quý Dậu
Tháng Ất Tỵ
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 21/5/2023 ( Thứ 7 )
Âm lịch : 21/4/2023
Ngày Giáp Tuất
Tháng Ất Tỵ
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Mùi ( 13 h – 15 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Dương lịch : 22/5/2023 ( Chủ nhật )
Âm lịch : 22/4/2023
Ngày Ất Hợi
Tháng Ất Tỵ
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Dương lịch : 23/5/2023 ( Thứ 2 )
Âm lịch : 23/4/2023
Ngày Bính Tý
Tháng Ất Tỵ
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Mùi ( 13 h – 15 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 25/5/2023 ( Thứ 4 )
Âm lịch : 25/4/2023
Ngày Mậu Dần
Tháng Ất Tỵ
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 26/5/2023 ( Thứ 5 )
Âm lịch : 26/4/2023
Ngày Kỷ Mão
Tháng Ất Tỵ
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 28/5/2023 ( Thứ 7 )
Âm lịch : 28/4/2023
Ngày Tân Tỵ
Tháng Ất Tỵ
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Dương lịch : 29/5/2023 ( Chủ nhật )
Âm lịch : 29/4/2023
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Ất Tỵ
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Tỵ ( 9 h – 11 h )
Giờ Mùi ( 13 h – 15 h )
Giờ Tuất ( 19 h – 21 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )
Dương lịch : 30/5/2023 ( Thứ 2 )
Âm lịch : 1/5/2023
Ngày Quý Mùi
Tháng Ất Tỵ
Giờ Tý ( 23 h – 1 h )
Giờ Sửu ( 1 h – 3 h )
Giờ Thìn ( 7 h – 9 h )
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Mùi ( 13 h – 15 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Dương lịch : 31/5/2023 ( Thứ 3 )
Âm lịch : 2/5/2023
Ngày Giáp Thân
Tháng Ất Tỵ
Giờ Dần ( 3 h – 5 h )
Giờ Mão ( 5 h – 7 h
Giờ Ngọ ( 11 h – 13 h )
Giờ Thân ( 15 h – 17 h )
Giờ Dậu ( 17 h – 19 h )
Giờ Hợi ( 21 h – 23 h )

>>>> CHI TIẾT BÀI VIẾT: Xem ngày động thổ tháng 7/2023 chi tiết cho gia chủ

3. Những điều lưu ý khi tổ chức lễ khởi công, động thổ

Khi tổ chức triển khai lễ động thổ mọi người cần quan tâm những điều quan trọng sau :

  • Quan tâm đến khách mời dự lễ
  • Tránh việc chuẩn bị sơ sài
  • Không chuẩn bị kế hoạch dự phòng
  • Ảnh hưởng của thời tiết xấu

Trên đây là bài tổng hợp về xem ngày động thổ tháng 5 mà bạn cần lưu ý. Nếu bạn cần hỗ trợ và lựa chọn ngày giờ chuẩn xác, phù hợp hơn hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.2290 của Phong Thủy Tam Nguyên để được tư vấn chi tiết nhất.

>>>> KHÁM PHÁ NGAY:

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI ĐĂNG LIÊN QUAN

spot_img

BÀI ĐĂNG GẦN ĐÂY