Xem ngày giờ tốt động thổ, làm nhà tháng 6 năm 2023 #Chi tiết nhất

Bởi seodocontent
75 Lượt xem

Ngày tốt xấu trong tháng 6 năm 2023

Lịch dương
Tháng 6

Lịch âm

Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 1/6/2023 nhằm mục đích ngày 3/5/2023 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ năm, ngày 2/6/2023 nhằm mục đích ngày 4/5/2023 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 3/6/2023 nhằm mục đích ngày 5/5/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 4/6/2023 nhằm mục đích ngày 6/5/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 5/6/2023 nhằm mục đích ngày 7/5/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểXEM NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ THEO TUỔI
Chọn tháng ( Dương lịch ) :

Chọn tuổi :

Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ hai, ngày 6/6/2023 nhằm mục đích ngày 8/5/2023 Âm lịch
Ngày Canh Dần, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 7/6/2023 nhằm mục đích ngày 9/5/2023 Âm lịch
Ngày Tân Mão, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 8/6/2023 nhằm mục đích ngày 10/5/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ năm, ngày 9/6/2023 nhằm mục đích ngày 11/5/2023 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 10/6/2023 nhằm mục đích ngày 12/5/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể
Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 11/6/2023 nhằm mục đích ngày 13/5/2023 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 12/6/2023 nhằm mục đích ngày 14/5/2023 Âm lịch
Ngày Bính Thân, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 13/6/2023 nhằm mục đích ngày 15/5/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ ba, ngày 14/6/2023 nhằm mục đích ngày 16/5/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ tư, ngày 15/6/2023 nhằm mục đích ngày 17/5/2023 Âm lịch

Ngày Kỷ Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể

Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 16/6/2023 nhằm mục đích ngày 18/5/2023 Âm lịch
Ngày Canh Tý, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 17/6/2023 nhằm mục đích ngày 19/5/2023 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ bảy, ngày 18/6/2023 nhằm mục đích ngày 20/5/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 19/6/2023 nhằm mục đích ngày 21/5/2023 Âm lịch
Ngày Quý Mão, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 20/6/2023 nhằm mục đích ngày 22/5/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thể
Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ ba, ngày 21/6/2023 nhằm mục đích ngày 23/5/2023 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 22/6/2023 nhằm mục đích ngày 24/5/2023 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 23/6/2023 nhằm mục đích ngày 25/5/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 24/6/2023 nhằm mục đích ngày 26/5/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 25/6/2023 nhằm mục đích ngày 27/5/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Chủ nhật, ngày 26/6/2023 nhằm mục đích ngày 28/5/2023 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ hai, ngày 27/6/2023 nhằm mục đích ngày 29/5/2023 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 28/6/2023 nhằm mục đích ngày 30/5/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 6

Ngày Không xấu nhưng cũng chưa tốt

Thứ tư, ngày 29/6/2023 nhằm mục đích ngày 1/6/2023 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 6

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 30/6/2023 nhằm mục đích ngày 2/6/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thể

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận